Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z historii XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-1PHDW Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z historii XX wieku
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu historii Polski i powszechnej. Ponadto powinien posiadać umiejętność analizowania, wypowiedzi i prezentacji swoich opinii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia badań z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem historii sportu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia badań z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem historii sportu (w tym także olimpizmu) w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W związku z tym treści przedmiotu obejmują zagadnienia związane ze sportem w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej, w tym także z olimpizmem.

Literatura:

A. Pasko, sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989, Kraków 2012

P. Godlewski, Sport wyczynowy w procesie przemian ideologicznych i społecznych w Polsce 1956-1989, Gdańsk 2015

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów absolwent:

K_W04 - ma zaawansowaną uporządkowaną wiedzę na temat historii sportu w Polsce w II połowie XX w.

K_W06 - wykazuje znajomość specyfiki sportu polskiego i radzieckiego

K_U01- samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę na temat wybranych problemów historii sportu w Polsce oraz doskonali umiejętności badawcze w tym zakresie w sposób uporządkowany i systematyczny.

K_05 - ma świadomość zakresu swojej wiedzy o historii sportu i umiejętności w tym zakresie oraz rozumie potrzeb e dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne.

Liczba godzin nieobecności kwalifikująca do niezaliczenia - więcej niż 2

Nieobecności na zajęciach studenci powinni zaliczyć w czasie dyżuru prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 4 pytania.

Pełnia odpowiedź na 4 pytania - bdb

Pełna odpowiedź na 3 pytania - db

Pełna odpowiedź na 2 pytania - dostateczna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.