Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki społeczne w warsztacie naukowym historyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-2NSW Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki społeczne w warsztacie naukowym historyka
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia historiografii z elementami metodologii 0500-HS2-1HHM

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania warsztatu i dorobku wybranych nauk społecznych w badaniach historycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania warsztatu i dorobku poszczególnych nauk społecznych w badaniach historycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne: socjologia, politologia, psychologia, antropologia kulturowa, prawo, ekonomia

Rok studiów II, semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - dyskusja, wykład

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć 150 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz., 1 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 0 godz., 0 pkt

Literatura:

• E. Babbie, Podstawy nauk społecznych, Warszawa 2008.

• P. Burke, Historia i teoria społeczna, Warszawa-Kraków 2000.

• J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.

• S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W15, K_W22, K_U07, K_U09, K_K05, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadowska
Prowadzący grup: Joanna Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.