Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-1ELS Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Elementy socjologii
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studia pierwszego stopnia,

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów Stacjonarne,

Kod przedmiotu Zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania przedmiotów w systemie USOS.

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki humanistyczne i społeczne, kognitywistyka

Rok studiów/semestr Rok I, semestr I

Wymagania wstępne (tzw.

sekwencyjny system zajęć

i egzaminów)

Brak

Liczba godzin zajęć

dydaktycznych z podziałem

na formy prowadzenia zajęć

15 godzin wykładu

15 godzin ćwiczeń


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z tymi elementami socjologicznych teorii,

które znajdują swoje odniesienie w zagadnieniach z zakresu Kognitywistyki i komunikacji

Pełny opis:

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy

studentaii

Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć, konsultacje – 30 godzin

Przygotowanie referatu – 30 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii: Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1ECTS

o charakterze praktycznym 60 2ECTS

Literatura:

Sztompka, Piotr. 2002. Aktywność człowieka, w: tenże,

Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak, s. 45-

176;

2. Sztompka, Piotr.2002. Socjalizacja i kontrola społeczna,

w: tenże: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków:

Znak, s. 389-416;

3. Bauer, Jaochim. 2008. Empatia. Co potrafią lustrzane

neurony, Warszawa: PWN;

4. Aronson, Eliot, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert. 2006.

Poznanie społeczne, w: tenże, Psychologia społeczna, s.

68-95;

5. Krzemiński, Ireneusz. 1999. Teoria symbolicznej interakcji

George’a Herberta Meada, w: tenże, Co się dzieje między

ludźmi, Open, s. 159 – 194;

6. Szacka, Barbara. 2003. Kultura, w: tenże, Wprowadzenie

do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 73-91;

7. Szacka, Barbara. 2003. Interakcje społeczne, w: tenże,

Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna

Naukowa, s. 119 - 133

8. Szacka, Barbara. 2003. Socjalizacja, w: tenże,

Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna

Naukowa, s. 135-155;

9. Szacka, Barbara. 2003. Grupa społeczna, w: tenże,

Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna

Naukowa, s. 181-2001;

10. Giddens, Anthony. 2005. Interakcja społeczna a życie

codzienne, w: tenże, Socjologia, s. 100-125;

Efekty uczenia się:

1. Umie zdefiniować pojęcia: jaźń, umysł, tożsamość, neurony lustrzane, empatia,

socjalizacja, emocje, interakcje społeczne, rola społeczna, pozycja społeczna, status

społeczny, struktura społeczna, procesy poznawcze, poznanie społeczne.

K_W04, K_W15

2. Umie wskazać, rozumie oraz umie zinterpretować podstawowe procesy związane z

tworzeniem struktur i instytucji społecznych oraz podstawowe procesy

kognitywistyczne w socjologii

K-W16, K_W17, K_U10

3. Umie zastosować wiedzę o życiu społecznym w realnych sytuacjach społecznych K_K06

4. Umie łączyć interdyscyplinarne treści naukowe z zakresu socjologii oraz

kognitywistyki i komunikacji K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – zaliczenie na ocenę na podstawie wypowiedzi pisemnej;

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na podstawie: udziału w dyskusji, referatu oraz kolokwium

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.