Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epistemologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-2EPI Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Epistemologia
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do współczesnej epistemologii (teorii poznania), czyli przestawienie jej podstawowych pojęć, teorii i stanowisk, zaznajomienie studenta z najważniejszymi pracami z zakresu epistemologii, wyrobienie umiejętności dostrzegania różnic i zależności między epistemologią a naukami szczegółowymi.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnej, bogato ilustrowane przykładami zastosowań pojęć i teorii epistemologicznych.

Ćwiczenia w formie dyskusji nad zagadnieniami poruszonymi w lekturach.

Zaliczenie wykładu – sprawdzian pisemny.

Zaliczenie na ocenę (ćwiczenia) – na podstawie aktywności podczas zajęć, wyników kartkówek i pracy pisemnej.

Pełny opis:

wykład: 15 godz.

ćwiczenia: 15 godz.

3 punkty ECTS

Udział w wykładach 15 godzin

Udział w ćwiczeniach 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń (lektury) 20 godzin

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 15 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej z ćwiczeń 10 godzin

Wskaźniki ilościowe:

godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 (1 punkt ECTS)

o charakterze praktycznym: 0

Literatura:

Literatura podstawowa:

• K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, część I. Teoria poznania, Kęty – Warszawa: Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, 2003.

• A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, tłum. T. Baszniak, Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 2002.

Literatura uzupełniająca:

• J. Woleński, Epistemologia, Warszawa: PWN, 2005.

• W. Van Orman Quine, Epistemologia znaturalizowana, w: Granice wiedzy i inne eseje, tłum. B. Stanosz, Warszawa: PIW, 1986.

• W. Van Orman Quine, Filozofia logiki, tłum. B. Stanosz, rozdz. 1. Znaczenie i prawda, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2002.

• E. Gettier, Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą? tłum. J. Hartman, J. Rabus, „Principia” I, 1990.

• A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków: Wydawnictwo Aureus – Wydawnictwo Znak, 2006.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe pojęcia epistemologii. K_W04

2. Student zna główne filozoficzne koncepcje poznania. K_W21

3. Student posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami specyficznymi dla teorii poznania. K_U01

4. Student umie jasno komunikować posiadaną wiedzę z zakresu epistemologii, zajmować stanowisko w dyskusji oraz podawać argumenty poprawne

pod względem merytorycznym i logicznym. K_U06

5. Student przyjmuje postawę krytyczną w dyskusjach naukowych i światopoglądowych. K_K07

6. Studenta cechuje otwartość na nowe tendencje we współczesnej nauce. K_K08

Metody i kryteria oceniania:

wykład: egzamin

ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Hensel
Prowadzący grup: Witold Hensel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do współczesnej epistemologii (teorii poznania), czyli przestawienie jej podstawowych pojęć, teorii i stanowisk, zaznajomienie studenta z najważniejszymi pracami z zakresu epistemologii, wyrobienie umiejętności dostrzegania różnic i zależności między epistemologią a naukami szczegółowymi.

Pełny opis:

wykład: 15 godz.

ćwiczenia: 15 godz.

3 punkty ECTS

Udział w wykładach 15 godzin

Udział w ćwiczeniach 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń (lektury) 20 godzin

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 15 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej z ćwiczeń 10 godzin

Wskaźniki ilościowe:

godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 (1 punkt ECTS)

o charakterze praktycznym: 0

Literatura:

Wykład

Literatura podstawowa:

Ajdukiewicz, K. (2003), Zagadnienia i kierunki filozofii, Wstęp i rozdz. 1, Warszawa – Kęty: Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, 13-18.

Ajdukiewicz, K. (2003), Zagadnienia i kierunki filozofii, rozdz. 2. Zagadnienie prawdy, Warszawa – Kęty: Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, 19-29.

Ajdukiewicz, K. (2003), Zagadnienia i kierunki filozofii, rozdz. 3. Zagadnienia źródeł poznania, Warszawa – Kęty: Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, 30-52.

Grobler, A. (2013), Prawda, jej namiastki i paradoksy z nimi związane, w: R. Ziemińska (red.), Przewodnik po epistemologii, Kraków: Wydawnictwo WAM, 19-52.

Morton, A. (2002), Przewodnik po teorii poznania, tłum. T. Baszniak, rozdz. 6. Definiowanie wiedzy, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Literatura uzupełniająca:

Fraassen van, B. (1980), The Scientific Image, Oxford: Clarendon Press.

Frege, G. (1977), Myśl: studium logiczne, w: Pisma semantyczne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa: PWN.

Gettier, E. (1990), Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?, tłum. J. Hartman, J. Rabus, „Principia” 1.

Gillies, D. (1996), Artificial Intelligence and Scientific Method, Oxford: Oxford University Press.

J. Katz, J. (1962), The Problem of Induction and Its Solution, Chicago: University of Chicago Press.

Kemeny, J. (1953), The Use of Simplicity in Induction, „Philosophical Review” 62.

Kuhn, T. (2001), Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa: Aletheia.

Lakatos, I. (1995), Pisma z filozofii nauk empirycznych, tłum. W. Sady, Warszawa: PWN.

Langley, P., Simon, H.A., Bradshaw, G.A., Zytkow, J.M. (1987), Scientific Discovery. Computational Explorations of the Creative Processes, Cambridge, MA: MIT Press.

Laudan, L. (1977), Progress and Its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth, Berkeley: University of California Press.

Miłkowski, M. (2013), Epistemologia znaturalizowana, w: R. Ziemińska (red.), Przewodnik po epistemologii, 495-524.

Paprzycka, K. (2013), Pojęcie wiedzy, w: R. Ziemińska (red.), Przewodnik po epistemologii, Kraków: Wydawnictwo WAM, 117-150.

Popper, K.R. (1977), Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas, Warszawa: PWN.

Popper, K.R. (1999), Prawda, racjonalność i rozwój wiedzy naukowej, w: Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa: PWN, 340-424.

Quine, W.V.O. (2002), Znaczenie i prawda, w: Filozofia logiki, tłum. B. Stanosz, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Reichenbach, H. (1938), Experience and Prediction, Chicago: University of Chicago Press.

Thagard, P. (1988), Computational Philosophy of Science, Cambridge, MA: MIT Press.

Zytkow, J.M., Simon, H. A. (1986), A Theory of Historical Discovery: The Construction of Componential Models, „Machine Learning” 1, 107-136.

Ćwiczenia

Literatura podstawowa:

• A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, tłum. T. Baszniak, rozdz. 1. Przekonania i ich własności, Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 2002.

• B. Barnes, D. Bloor, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, w: E. Mokrzycki (red.), Racjonalność i styl myślenia, Warszawa: WFiS PAN, 1992, ss. 454-497.

• A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, tłum. T. Baszniak, rozdz. 2. Percepcja, Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 2002.

• K.R. Popper, Dlaczego rachunek logiczny i rachunek arytmetyczny dają się stosować do rzeczywistości?, w: Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa: PWN, 1999, ss. 340-362.

• A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, tłum. T. Baszniak, rozdz. 5. W połowie drogi: fallibilizm, Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 2002.

• I. Lakatos, Nauka i pseudonauka, w: Pisma z filozofii nauk empirycznych, tłum. W. Sady, Warszawa: PWM, 1995, ss. 352-362.

• A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, tłum. T. Baszniak, rozdz. 9. Teoria bayesowska i teorie naturalistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 2002.

Literatura uzupełniająca:

• A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, tłum. T. Baszniak, rozdz. 3. Przekonania aprioryczne, Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 2002.

• A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków: Wydawnictwo Aureus – Wydawnictwo Znak, 2006.

Uwagi:

Warunkiem koniecznym zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.