Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Świadome i nieświadome procesy poznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-2SNP Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Świadome i nieświadome procesy poznawcze
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe informacje z zakresu psychologii procesów poznawczych, wstępu do kognitywistyki oraz na temat głównych szkół i kierunków psychologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza relacji zachodzących między świadomym i nieświadomym przetwarzaniem informacji w systemach poznawczych. Studenci zdobywają wiedzę na temat roli świadomości w procesach poznawczych, a także na temat różnych form poznania nieświadomego (nieświadomej percepcji, pamięci, uczenia się, emocji, myślenia, podejmowania decyzji etc.). Studenci nabywają umiejętności związane z dostrzeganiem roli nieświadomych procesów poznawczych w funkcjonowaniu człowieka w świecie.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z wykładu oraz ćwiczeń. Wykład ma za zadanie prezentację najważniejszych procesów umysłowo-poznawczych (percepcji, pamięci, procesów twórczych, emocji, podejmowania decyzji) z punktu widzenia udziału czynników świadomych i nieświadomych. Zgodnie z główną tezą wykładu, w każdym procesie poznawczym współwystępują składowe świadome i nieświadome. Przedmiotem wykładu są również takie zagadnienia, jak: ślepowzroczność, anozognozja, nieświadome procesy twórcze, nieświadoma pamięć, nieświadome emocje oraz świadome śnienie.

Ćwiczenia poświęcone są prezentacji najważniejszych eksperymentów wskazujących na istnienie nieświadomych procesów poznawczych i są kontynuacją zagadnień prezentowanych w ramach psychologii procesów poznawczych. Studenci uczą się przeprowadzać i projektować eksperymenty ujawniające udział czynników nieświadomych, a także rolę czynników świadomych w przebiegu procesów poznawczych.

Liczba godzin - 15 (wykład), 15 (ćwiczenia).

Punkty ECTS - 3

Nakład pracy studenta wymagany do osiągnięcia efektów kształcenia - 75 (zajęcia wymagające obecności prowadzącego - 30, przygotowanie do egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń - 45).

Literatura:

Literatura przedmiotu (obowiązkowa):

1. Utajone poznanie. Poznawcza psychologia nieświadomości, pod red. G. Underwooda, Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2004.

2. Utajone funkcje umysłu, pod red. Sz. Wróbla, Poznań-Kalisz: Wyd. UAM, 2008.

3. Natura automatyzmów, pod red. M. Jarymowicz, R. Ohme, Warszawa: Wyd. Instytutu Psychologii PAN, 2002.

4. Ch. Frith, Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat?, Warszawa: Wyd. UU, 2011.

5. A. Herzyk, Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012

Literatura przedmiotu (uzupełniająca):

6. P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł?, Warszawa: Vizja Press, 2009.

7. G. Gigerenzer, Intuicja. Inteligencja nieświadomości, Warszawa: Prószyński I S-ka, 2009.

8. The Cambridge Handbook of Consciousness, pod red. P.D. Zelazo, M. Moscovitcha, E. Thompsona, Cambridge University Press, 2007.

10. A. Damasio, Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mózgu, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2011.

11. A. Damasio, Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość?, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2000.

12. M. Gazzaniga, Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi?, Sopot: Smak Słowa, 2011.

13. Ch. Koch, Neurobiologia na tropie świadomości, Warszawa: Wyd. UW, 2008.

14. S. Pinker, Jak działa umysł?, Warszawa: KiW, 2002.

Efekty uczenia się:

E1.zna podstawowe pojęcia dotyczące świadomych i nieświadomych procesów poznawczych

E2. ma wiedzę na temat psychologicznych i neurobiologicznych mechanizmów świadomych i nieświadomych procesów poznawczych

E3.posługuje się terminologią i pojęciami z zakresu teorii nieświadomych procesów poznawczych (nieświadoma percepcja, pamięć, emocje, myślenie etc.)

E4. potrafi zidentyfikować i opisać rolę nieświadomych procesów poznawczych w zachowaniu i komunikacji

E5. umie wykorzystać wiedzę na temat świadomych i nieświadomych procesów poznawczych w aktywności zawodowej i relacjach z innym ludźmi

E.6. jest otwarty na nowe tendencje badawcze w psychologii nieświadomych procesów poznawczych;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – sprawdzian pisemny (obejmujący lektury i treści prezentowane na wykładach)

Ćwiczenia – dyskusja, referaty (prezentacje). Zaliczenie na ocenę – sprawdzian pisemny, aktywność na zajęciach, prace projektowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Niczyporuk, Robert Poczobut
Prowadzący grup: Aneta Niczyporuk, Robert Poczobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.