Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowa analiza tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-3KAT Kod Erasmus / ISCED: 14.953 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa analiza tekstu
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie drugiego roku studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom logikę oraz możliwości działania programów do komputerowej analizy tekstu wykorzystywanych w naukach społecznych. Zajęcia zwrócą uwagę na zalety i ograniczenia korzystania z takich programów. Większość czasu poświęcona zostanie na naukę obsługi dostępnego, darmowego oprogramowania do analizy tekstów (WeftQDA, QDA Miner).

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł MK_2 Informatyczny

Rok studiów /semestr Rok III/ semestr 5

Punkty ECTS 1

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Laboratoria z wykorzystaniem programów do komputerowej analizy tekstu

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (15 godzin), przygotowanie do zajęć (10 godzin), konsultacje (2 godziny)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: udział w zajęciach, konsultacje: 17 godzin, 0,63 pkt ECTS

o charakterze praktycznym: przygotowanie się do zajęć:10 godzin, 0,37 pkt ECTS

Literatura:

• Niedbalski Jakub (2014), Metody i techniki odkrywania wiedzy : narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych

Jakościowych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego.

• Niedbalski Jakub (2013), Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

• Rapley Tim (2010), Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa, PWN.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o technologiach informacyjnych wykorzystywanych do wspomagania procesów poznawczych i komunikacyjnych, szczególnie w zakresie programów komputerowych do analizy tekstu z rodziny CAQDAs. K_W07

Student ma wiedzę o roli języka i innych systemów semiotycznych jako narzędzi poznania i komunikacji oraz przedmiotu analiz. K_W13

Student posługuje się technologiami i narzędziami informatycznymi do pozyskiwania informacji oraz wspomagania procesów poznawczych i komunikacyjnych, szczególnie w zakresie programów komputerowych do analizy tekstu z rodziny CAQDAs. K_U07

Student dobiera właściwe metody służące do rozwiązania zadań praktycznych – poznawczych i komunikacyjnych z zakresu komputerowej analizy tekstu K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Merytoryczny udział w zajęciach, wykonywanie ćwiczeń na zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Białous
Prowadzący grup: Maciej Białous
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.