Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2DZM Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje mediów
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student posiada ogólną wiedzę z zakresu rozwoju prasy, radia, telewizji i internetu

Skrócony opis:

Rozwój przekazu informacji na świecie na przestrzeni wieków. Zwrócenie szczególnej uwagi na procesy rozwoju przekazu informacji w państwach europejskich. Ukazanie zależność przekazu informacji od nowin technicznych. Ukazanie niezależności czy też ścisłej cenzury przekazu informacji w różnych systemach politycznych. Rozwój prasy i innych mediów ściśle związany z przemianami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na wpływ społeczeństwa masowego na niepowtarzalny rozwój prasy masowej w Stanach Zjednoczonych i jego oddziaływanie na zmiany w rozwoju prasy w Europie. Wpływ powstania radia, telewizji i Internetu na rozwój w przekazie informacji.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Wyposażenie studenta w rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu historii prasy, radia, telewizji i Internetu

Treści przedmiotu:

Media w rozwoju historycznym

- pre-prasa od starożytności do wynalazku Gutenberga w Europie

-prasa od Gutenberga do początków XIX wieku(historia rozwoju prasy na świecie)

-prasa periodyczna w XVII i XVIII wieku w Europie

-prasa codzienna w USA i Europie i na początku XX wieku

-czasopisma XIX i początku XX wieku w Europie i USA

-prasa białostocka okresu międzywojennego

-rozwój radia na świecie i w Polsce

-rozwój telewizji na świecie i w Polsce

-rozwój Internetu na świecie i w Polsce

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chudziński E., Słownik wiedzy o mediach, Warszawa 2007.

2. Godzic, W., Telewizja i jej gatunki, Kraków 2004. /tu: / rozdz. 1.1 i 1.2.

3. Wojtak, M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

4. Wolny-Zmorzyński, K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2009.

5. Wolny-Zmorzyński K., W. Furman, Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010.

6. Encyklopedia wiedzy o prasie, red. Julian Maślanka, OBP/Ossolineum 1976

7. Goban-Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów, Kraków 2001

8. Golka B., Prasa, radio i telewizja na świecie, Warszawa 1980

9. Kurka H., Meissner L., Prasa za granicą, Kraków 1972

10. Paczkowski A., Czwarta władza, Warszawa 1973

Literatura uzupełniająca:

1. Bauer Z, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria i praktyka, Kraków 2009

2. Fras J., O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wrocław 2013

3. Olszański, L., Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

-zna wpływ przemian cywilizacyjnych na rozwój przekazu informacji w poszczególnych mediach

-ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju mediów w Europie i Stanach Zjednoczonych

-potrafi właściwie interpretować zmiany zawiązane z rozwojem mediów w kraju i na świecie

-potrafi doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych związanych z rozwojem przekazu informacji w różnych mediach

-potrafi przygotować i wygłosić wypowiedź publiczną na tematy związane z dziejami mediów

- rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej związanej z mediami

-ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy jakim jest historia mediów

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (przez USOS -mail)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Pawluczuk
Prowadzący grup: Urszula Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.