Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka i erystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2RIE Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka i erystyka
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej perswazji komunikacyjnej, które źródłowo wyrastają ze sztuki retoryki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Retoryka i erystyka w różnych obszarach kultury medialnej.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarne

Fakultatywny - MSM1 09

Nauki społeczne. Stosunki międzynarodowe.

II/II

Wiedza z zakresu stylistyki i kultury języka polskiego

30 h - ćwiczenia

Dyskusja dydaktyczna, prezentacja, konsultacje

2 pkt. ETCS

Udział w zajęciach - 30 h - 1 pkt ETCS; przygotowanie do zajęć - 30 h - 1 pkt ETCS

30 h - 1 pkt ETCS; 30 godz. - 1 pkt ETCS

Literatura:

Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2, Warszawa 1999

A.Budzyńska - Daca, J. Kwosek, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2009

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002

Retoryka, red. M. Barłowska, A.Budzyńska - Daca, P. Wilczek, Warszawa 2008

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, Kraków 2005

A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków 1983

M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006

Efekty uczenia się:

SM1A - zna podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badań wykorzystywane w retoryce i erystyce

SM1A - potrafi przygotować i wygłosić wypowiedź publiczną

SM1A - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim

SM1A - potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych

SM1A - potrafi zaplanować proces uczenia się

SM1A - ma potrzebę samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

Ocena ciągła ( bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność )

Prezentacja

Konsultacje indywidualne

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Strawińska
Prowadzący grup: Anetta Strawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Retoryka i erystyka w różnych obszarach kultury medialnej.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarne

Fakultatywny - MSM1 09

Nauki społeczne. Stosunki międzynarodowe.

II/II

Wiedza z zakresu stylistyki i kultury języka polskiego

30 h - ćwiczenia

Dyskusja dydaktyczna, prezentacja, konsultacje

2 pkt. ETCS

Udział w zajęciach - 30 h - 1 pkt ETCS; przygotowanie do zajęć - 30 h - 1 pkt ETCS

30 h - 1 pkt ETCS; 30 godz. - 1 pkt ETCS

Literatura:

Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2, Warszawa 1999

A.Budzyńska - Daca, J. Kwosek, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2009

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002

Retoryka, red. M. Barłowska, A.Budzyńska - Daca, P. Wilczek, Warszawa 2008

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, Kraków 2005

A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków 1983

M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.