Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty językowe z języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-1WJR Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty językowe z języka rosyjskiego
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

znajomość rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w tym języku oraz tłumaczenie i rozumienie tekstów naukowych, prasowych i tekstów kultury. Znajomość dziejów Rosji i stosunków polsko-rosyjskich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym zadaniem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności tłumaczenia oraz analizowania i rozumienia tekstów źródłowych, literatury naukowej, materiałów prasowych dotyczących dziejów najnowszych Rosji. Nabyte umiejętności powinny wpłynąć na dokładniejsze zapoznanie się zarówno z historią tego kraju, jak i jego kulturą. Ważnym założeniem przedmiotu jest też poprawienie kompetencji językowych studentów (formułowanie wypowiedzi w języku rosyjskim).

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone będą na tłumaczenie oraz analizowanie tekstów naukowych dotyczących dziejów najnowszych Rosji. Ponadto część zajęć przeznaczonych będzie na zaznajomienie się z artykułami prasowymi, wybranymi samodzielnie przez studentów oraz z materiałami fonograficznymi i filmowymi.

Literatura:

Rosyjskojęzyczna literatura naukowa dotycząca dziejów najnowszych Rosji, materiały pochodzące z Internetu (np. teksty prasowe), materiały przygotowane samodzielnie przez studentów, materiały filmowe i fonograficzne.

Efekty uczenia się:

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą problematyki wschodniej w języku rosyjskim

swobodnie funkcjonuje w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

jest przygotowany do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań, swobodnie operując w mowie i piśmie j. rosyjskim

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze), aktywność w przygotowaniu niezbędnych materiałów, wykazanie się kompetencjami językowymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.