Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2BP Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem kursu jest kompleksowa analiza różnych wymiarów bezpieczeństwa państwa. Na przykłądzie poszczególnych państw będą opisane różne płaszczyzny bezpieczeństwa - polityczna, ekonomiczna, energetyczna, społeczna, kulturowa, informacyjna, ekologiczna).

Pełny opis:

Zagadnienia teoretyczne bezpieczeństwa państwa,

Bezpieczeństwo polityczne (Iran, Algieria, Ukraina, Chiny (Hong Kong),

Bezpieczeństwo militarne,

Bezpieczeństwo społeczne,

Bezpieczeństwo ekologiczne,

Bezpieczeństwo energetyczne,

Bezpieczeństwo informacyjne,

Bezpieczeństwo ekonomiczne.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Bezpieczeństwo państwa, red. nauk. K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.

Z. Nowakowski, Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2009.

K. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011.

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. nauk. R. Zięba, Warszawa 2018.

S. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN 2016.

Ariel Modrzyk, Społeczeństwo Marnotrawców? Funkcje I Status Normy Niemarnowania Żywności , Nomos 2019.

M. Jaroszyńska, Bezpieczeństwo kulturowe Europy w XXI wieku, Wojskowa Akademia Techniczna, 2016.

Bezpieczeństwo energetyczne koncepcje wyzwania interesy, red.nauk.Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel, PWN 2018.

T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku energia środowiska klimat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017.

Jerzy Krawiec, Cyberbezpieczeństwo podejście systemowe, Politechnika Warszawska 2019.

Jamil Absi, Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie, Fundacja na Rzecz Czystej Energii 2019.

Ryszard Szpyra, Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce, Akademia Sztuki Wojennej 2016.

Cyberbezpieczeństwo zarys wykładu, red. nauk. Cezary Banasiński, Wolters Kluwer 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania instytucji i organizacji działających w sferze bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej

Dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celów i mechanizmów oraz instrumentów prowadzenia polityki zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa i regulowania stosunków międzynarodowych w tej dziedzinie

Zna polityczno-ekonomiczne uwarunkowania państw w kontekście ich położenia geograficznego, wzajemnych relacji z państwami położonymi w tym samym regionie oraz stosunków międzyregionalnych w perspektywie bezpieczeństwa

Potrafi wskazać mechanizmy realizacji polityki zagranicznej w zakresie

bezpieczeństwa

Dysponuje podstawową wiedzą na temat historii międzynarodowych stosunków międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa

Umiejętności:

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń polityczno-ekonomicznych wpływających na stan bezpieczeństwa państwa

Dokonuje analizy i syntezy sytuacji na arenie międzynarodowej

Potrafi wyszukiwać i analizować obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego w celu oceny konkretnych działań państw na płaszczyźnie międzynarodowej

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczących kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego

Kompetencje społeczne:

Śledzi na bieżąco sytuację międzynarodową państw w dostępnych mediach w kontekście polityki bezpieczeństwa oraz odnoszących się do niej publikacji

Dostrzega podstawowe priorytety współczesnej polityki międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście wzajemnych relacji między państwami

Wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii ekonomicznych, politycznych i prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę:

Aby zaliczyć przedmiot niezbędnym jest:

1. Aktywny udział w zajęciach (przygotowanie prezentacji)

2. Brak zaległości

Końcowa ocena nalicza się na podstawie aktywności studenta na zajeciach, braku zaległosci na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie semestru. Każdy student jest zobligowany do przedtsawienia co najmniej 4 prezentacji.

Dopuszcza sie jedna nieobecność, resztę nieobecności student powinien zaliczyć w trakcie dyżurów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.