Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Coaching kariery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-2CKA Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Coaching kariery
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac.I. st. sudia socjologiczne - przedmioty specjalistyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu coachingu kariery. Słuchacze poznają podstawowe techniki pracy z klientem w obszarze planowania i osiągania celów zawodowych. Podjęta zostanie tematyka badania indywidualnych predyspozycji zawodowych, konstruowania indywidualnego plany kariery, technik motywacji oraz technik zarządzania czasem. Podjęte zostanie również zagadnienie wypalenia zawodowego oraz zróżnicowania ścieżek kariery w różnych kategoriach wiekowych (pokolenie baby boomers, X, Y, Z).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1/2 . Mity rozwoju osobistego. „Rozbój osobisty”

Literatura obowiązkowa: A. Król, Rozbój osobisty, „Wprowadzenie” i rozdział I „Wszystko, co wiesz o rozwoju osobistym, to kłamstwo”, s. 7-30. K. Szydłowska-Kalukin, Beka z coachingu, „Coaching” nr 5/2017, s. 60-63.

R1/R2. A. Król, Rozbój osobisty, pozostałe rozdziały książki do podziału między 2 referentami.

Materiał do pracy na zajęciach: M. Konkel, Rozbój osobisty, „Coaching” nr 2/2016, s. 71-74.

3. Zacznij od siebie. Różnice indywidualne w zarzadzaniu sobą i innymi

Literatura obowiązkowa: A. Witkiewicz, Jak wybrać ścieżkę kariery, „Coaching” nr 52016, s. 35-38. A. Witkiewicz, Niedopasowani, „Coaching” nr 3/2016, s. 58-62.

Materiał do pracy na zajęciach: D. Lebda, Pomyśl jak myślisz, „Coaching” nr 6/2015, s. 78-83. Wybrane wiadomości ze strony: https://women.mediaimpact.pl/

4. Konkret. Jak planować karierę, jak formułować cele – przewodnik coacha

5/6. Jakie pokolenie taki coaching. Pokolenie X, Y, Z

Literatura obowiązkowa: I. Kokoszka, Symbioza pokoleń, „Coaching” nr 2/2017, s. 66-70.

Materiały do pracy na zajęciach: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1654918,1,milenialsi-generacja-z-skad-wiadomo-do-ktorego-pokolenia-sie-nalezy.read ; https://www.focus.pl/artykul/milenialsi-pokolenie-x-pokolenie-y-jak-sie-ze-soba-dogadac

N. Hatalska, przenetacja dostępna online: http://hatalska.com/2020/02/04/jeszcze-o-generacji-z-prezentacja-komentarz/

7. Analiza transakcyjna. W co ludzie grają w pracy?

Literatura obowiązkowa: Analiza transakcyjna, M. McKay, M. Davis, P. Fanning, „Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa”, Gdańsk 2007, s. 95-108. J. Gosk, W co gramy w pracy, „Coaching” nr 2/2017, s. 72-75.

R3./ Materiał do pracy na zajęciach: M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Małe grupy, „Sztuka skutecznego porozumiewania się”, s. 282-294.

8. O sztuce autoprezentacji

Literatura obowiązkowa: A. Boćkowska, Jak się pokazać od najlepszej strony? Raport, „Coaching” nr 5/2017, s. 14-23.

R4/R5. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 2007.

9. Coaching marki osobistej

Literatura obowiązkowa: S. Trzeciak, Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera

rozdział „Zapach, czyli czym pachnie Twoja marka osobista”, „Wzrok, czyli zobacz swoją drogę (wizję, misję i cele), s.21-106. Szczęściu pomagam, wywiad z M. Prokopem, „Coaching” nr 3/2018, s. 56-61.

10/11 Planowanie kariery. The Future is Now

Literatura obowiązkowa: D. Mierzejwska-Floreani, Zawody, które nie zawiodą, „Coaching” nr 6/2017, s. 14-19; Mapa trendów do pobrania: http://hatalska.com/wp-content/uploads/2019/02/mapa-trendow-infuture-2019-online.pdf

Materiał na zajęcia: Pracownik przyszłości. Raport Samsung 2019. Raport dostępny online: https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/pl/pracownik/pracownik_przyszlosci_2019infuturesamsung.pdf

12. O skutecznych metodach osiągania celów

Literatura obowiązkowa: Marzyć to za mało, wywiad z G. Oettingen, „Coaching” nr 4/2018, s. 64-66. A. Witkiewicz, Co mną kieruje: moda czy potrzeba, „Coaching” nr 5/2017, s. 32-36.

R6/R7. Referaty na podstawie książki O. Gabriele WOOP. O skutecznej metodzie

osiągania celów.

13. Motywacja

Literatura obowiązkowa: M. Pantalon, Motywacja. Metoda sześciu kroków, rozdziały

„Co sprawia, że ludzie chcą dokonać zmiany”, „Wzmacnianie autonomii”, „Sześć

etapów motywacji błyskawicznej”, s. 21-92. I. Kokoszko, Co Cię kręci, ‘Coaching” nr 1/2017, s. 27-33.

R8. M. Pantalon, Motywacja. Metoda sześciu kroków, rozdział „Wywieranie wpływu

na samego siebie”, „Wywieranie wpływu na tych, którzy chcą zmiany”, „Wywieranie

wpływu na tych, którzy nie chcą zmiany”, „Wywieranie wpływu na osoby nieznajome”,

s. 95-158, dwie osoby.

14/15. Stres. Wypalenie zawodowe

Literatura obowiązkowa: M. Fiejdasz-Kaczyńska, Praca, presja i depresja, „Coaching” nr 3/2017, s. 58-63.J. Kiwnik-Pargana, Wypalenia można uniknąć, „Coaching” nr 5/2016, s. 24-27.

R9. A. Fiedorowicz, 7 twarzy wypalenia, „Coaching” nr 5/2016, s. 16-23.

Literatura:

1. A. Król, Rozbój osobisty

2. S. Trzeciak, Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera

3. O. Gabriele WOOP. O skutecznej metodzie osiągania celów

4. M. Pantalon, Motywacja. Metoda sześciu kroków

5. M. Greenberg, Mózg odporny na stres. Zapanuj nad emocjonalną reakcją na stres wykorzystując naturalne właściwości mózgu

6. P. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu

7. J. Czarodziej, Magia zmiany. Przekrocz własne granice i osiągnij cel

8. M. Grzesiak, Psychologia Zmiany najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami zachowaniami i myśleniem

Efekty uczenia się:

1. STUDENT ma wiedzę na temat kulturowych, społecznych i instytucjonalnych uwarunkowań procesów komunikacyjnych K_W10

sposób weryfikacji: praca pisemna

2. ma wiedzę o mechanizmach poznawczych komunikacji społecznej i kulturowej K_W14

sposób weryfikacji: praca na zajęciach, praca pisemna

3. zna teorie psychologiczne podstawowych czynności poznawczych i procesów komunikacyjnych K_W18

sposób weryfikacji: praca na zajęciach

4. posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami specyficznymi dla dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki K_U01

sposób weryfikacji: praca w grupie; dyskusja podczas zajęć; zadania praktyczne

5. ma umiejętność analizy zmiennych psychologicznych w przebiegu procesów poznawczych i komunikacyjnych K_U12

sposób weryfikacji: aktywność podczas zajęć; praca w małych grupach

6. posługuje się różnorodnymi kodami w komunikacji społecznej i międzykulturowej K_U14

sposób weryfikacji: przygotowanie i prezentacja referatu

7. potrafi współdziałać w grupach oraz interdyscyplinarnych zespołach badawczych, przyjmując w nich różne role K_K03

sposób weryfikacji: praca w małych grupach podczas zajęć

8. dobiera właściwe metody służące do rozwiązania zadań praktycznych – poznawczych i komunikacyjnych K_K04

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność: ćwiczenia obejmują 14 spotkań. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student może opuścić 2 zajęcia. Ponadprogramową nieobecność należy zaliczyć u prowadzącej zajęcia. Osoba, która opuści ponad 5 spotkań nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.

b) praca na zajęciach: Podczas warsztatów studenci wykonają 5 prac samodzielnych/w grupie. Za każdą pracę można otrzymać 4 punkty.

c) prezentacja: Podczas warsztatów każdy student ma obowiązek wykonania i przedstawienia prezentacji:

Za prezentację student może otrzymać maksymalnie 15 punktów, na liczbę punktów wpływają:

 treść: czy w prezentacji wykorzystano najważniejsze pojęcia/zagadnienia poruszone w materiałach od prowadzącej (0-5),

 dobór materiałów własnych (adekwatność i różnorodność doboru materiału) (0-5),

 komunikacja: czy prezentacja została przedstawiona w sposób czytelny i ciekawy dla słuchaczy, czy osoba referująca była komunikatywna, czy prezentacja nie była czytana (0-5)

d) Zaliczenie pisemne w formie recenzji wybranej przez studenta książki z listy lektur. Za recenzję można otrzymać maksymalnie 15 punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.