Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2KSP Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat komunikacji społecznej, istoty procesów komunikacji, rodzajów, środków komunikacji, poziomów komunikacji: interpersonalnej, grupowej, instytucjonalnej, masowej.

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych wiadomości na temat komunikacji społecznej, istoty procesów komunikacji, rodzajów, środków komunikacji, poziomów komunikacji: interpersonalnej, grupowej, instytucjonalnej, masowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat komunikacji społecznej, istoty procesów komunikacji, rodzajów, środków komunikacji, poziomów komunikacji: interpersonalnej, grupowej, instytucjonalnej, masowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław wyd

dowolne.

J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010

S. Baran, D. Davis, Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003

P. Sorlin, Mass media, Wrocław 2001

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia,

telewizji i Internetu, Warszawa 2005,

Literatura uzupełniająca:

L. Gorman D. Mclenan Media i społeczeństwo, Kraków 2010T. Flew, Media

globalne, Kraków 2010

Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008

Nauka o komunikowaniu, Podstawowe orientacje teoretyczne, red B. Dobek

Ostrowska, Wrocław 2001

B. Dobek- Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i

politycznego, Wrocław 1999.

B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002

J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999

Studia z teorii komunikowania masowego, red. Bogusława Dobek-Ostrowska,

Wrocław 1999

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i teorie związane z problematyką komunikacji społecznej, zna specyfikę komunikowania na poszczególnych poziomach komunikacji, charakteryzuje podstawowe środki komunikacji społecznej

2. Umiejętności: ocena i interpretacja rodzajów i środków i komunikacji społecznej na poszczególnych poziomach komunikacyjnych

3. Kompetencje społeczne: Umiejętność pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem pisemnym. Na zajęciach można nie być tylko raz, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona podczas konsultacji, nie później niż dwa tygodnie od nieobecności. Należy przygotować i wygłosić referat na forum

grupy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.