Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2NME Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe media
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z procesami i zmianami jakie zachodzą w społeczeństwie w związku z rozwojem tzw. nowych mediów. Z wykorzystaniem pracy nad tekstem, zadań praktycznych oraz dyskusji wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na następujące pytania: Jak wraz z rozwojem nowych mediów zmianie uległy procesy komunikowania się? Jak media społecznościowe zmieniają uczestnictwo w kulturze? Jak komunikacja za pośrednictwem nowych mediów wpływa na kształt dyskursu publicznego i redystrybucję władzy? Jak podmioty komercyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych kreują rzeczywistość społeczną? Czy Internet to tylko narzędzie czy hipernarzędzie? Podczas zajęć omówione zostaną także podstawowe narzędzia marketingu internetowego.

Efekty uczenia się:

Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat komunikacji za pośrednictwem nowych mediów i ich wpływu na społeczeństwo w aspekcie socjologicznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym.

Student posiada wiedzę dotyczącą nowych trendów w mediach internetowych i potrafi użyć całego spektrum możliwości komunikacji w nowych mediach.

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi marketingu internetowego.

Student potrafi wykorzystać możliwości zasobów komunikowanych za pośrednictwem nowych mediów oraz sformułować własne opinie i wyciągnąć wnioski do analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę (obecność na zajęciach, ocena aktywności, referat, kolokwium)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.