Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjopsychologicze aspekty uczuć i emocji, zarządzanie emocjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2SAU Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjopsychologicze aspekty uczuć i emocji, zarządzanie emocjami
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest przewidziany dla studentów specjalizacji Coaching z elementami psychologii społecznej. Studenci powinni ukończyć podstawowe przedmioty specjalizacyjne przed rozpoczęciem przedmiotu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami, teoriami problemami wynikającymi z interdyscyplinarnej analizy zagadnień związanych z emocjami i uczuciami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu; specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki socjologiczne;

Rok studiów/semestr: rok 2, semestry: 2;

Wymaganie wstępne: brak;

Liczba godzin: 30;

Metody dydaktyczne: referat, warsztaty, dyskusja grupowa, zaliczenie pisemne;

Punkty ECTS: 4;

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium 30h, konsultacje związane z przygotowaniem warsztatu 20h, przygotowanie referatu 25h , przygotowanie do zaliczenia 25h.

egzaminu magisterskiego 60h;

Wskaźniki ilościowe: bilans pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 50h (2ECTS),

nakład pracy związany z zajęciami praktycznymi: 50h (2 ECTS).

Literatura:

1. Piotr Bindera, Hanna Palska, Wojciech Pawlik (red.). 2009. Emocje a kultura i życie społeczne, IFiS PAN;

2. Bauer, Joahim. 2015. Empatia. Co potrafią neurony lustrzane, PWN;

3. Czerner, Anna, Wlżbieta Nieroba. 2011. Studia z socjologii emocji, UO;

4. Damasio, Antonio. 2002. Błąd Kartezjusza, Nowe Horyzonty

5. Ekman, Paul, Richard J. Davidson. 1999. Natura emocji, GWP;

6. Hochschild, Arlie. 2009. Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć; PWN;

7. Keysers, Christian. 2017. Empatia, CC;

8. Tomasello, Michael. 2002. Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, PIW;

9. Turner, Jonathan, Jan Stets. 2009. Socjologia emocji, PWN.

10. De Waal Frans. 2019. Ostatni uścisk Mamy, Copernicus Center;

11. Damasio, Antonio. 2000. Tajemnica świadomości, Rebis

Efekty uczenia się:

S2_W03 - student ma pogłębioną wiedzę na temat interdyscyplinarnych zagadnień związanych z emocjami i uczuciami. Zna różnice między ujęciami: socjologicznymi, psychologicznymi i neurobiologicznymi;

S2_W22 - student ma rozszerzona wiedzę o współczesnych ujęciach uczuć i emocji w psychologii;

S2_W23 - student potrafi w pogłębiony sposób scharakteryzować socjologiczne i psychologiczne teorie dotyczące uczuć i emocji;

S2_W32 - student zna najnowsze orientacje teoretyczne dotyczące uczuć i emocji w socjologii i psychologii społecznej;

S2_U21 - student potrafi w twórczy sposób łączyć ze sobą różne ujęcia teoretyczne i zagadnienia dotyczące uczuć i emocji, wykorzystując przy tym wiedzę z dyscyplin pokrewnych;

S2_K12 - student jest gotowy na wykorzystywanie wiedzy z innych dyscyplin w rozstrzyganiu problemów społecznych związanych z emocjami i uczuciami.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatu, ocena warsztatu, zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Prowadzący grup: Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami, teoriami problemami wynikającymi z interdyscyplinarnej analizy zagadnień związanych z emocjami i uczuciami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu; specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki socjologiczne;

Rok studiów/semestr: rok 2, semestry: 2;

Wymaganie wstępne: brak;

Liczba godzin: 30;

Metody dydaktyczne: referat, warsztaty, dyskusja grupowa, zaliczenie pisemne;

Punkty ECTS: 4;

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium 30h, konsultacje związane z przygotowaniem warsztatu 20h, przygotowanie referatu 25h , przygotowanie do zaliczenia 25h.

egzaminu magisterskiego 60h;

Wskaźniki ilościowe: bilans pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 50h (2ECTS),

nakład pracy związany z zajęciami praktycznymi: 50h (2 ECTS).

Literatura:

1. Piotr Bindera, Hanna Palska, Wojciech Pawlik (red.). 2009. Emocje a kultura i życie społeczne, IFiS PAN;

2. Bauer, Joahim. 2015. Empatia. Co potrafią neurony lustrzane, PWN;

3. Czerner, Anna, Wlżbieta Nieroba. 2011. Studia z socjologii emocji, UO;

4. Damasio, Antonio. 2002. Błąd Kartezjusza, Nowe Horyzonty

5. Ekman, Paul, Richard J. Davidson. 1999. Natura emocji, GWP;

6. Hochschild, Arlie. 2009. Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć; PWN;

7. Keysers, Christian. 2017. Empatia, CC;

8. Tomasello, Michael. 2002. Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, PIW;

9. Turner, Jonathan, Jan Stets. 2009. Socjologia emocji, PWN.

10. De Waal Frans. 2019. Ostatni uścisk Mamy, Copernicus Center;

11. Damasio, Antonio. 2000. Tajemnica świadomości, Rebis

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.