Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-1HGO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia z historii gospodarczej, poprzez analizę ewolucji ustrojów społeczno - gospodarczych mają zapoznać studenta z prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych. Zdobyta wiedza pozwoli na zrozumienie procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na określonym terytorium.

Historia gospodarcza jako nauka pozwala na badanie procesów gospodarczych na konkretnym materiale źródłowym oraz na poprawne posługiwanie się zestawem pojęć z zakresu analiz społeczno-gospodarczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Z założenia historia gospodarcza jako nauką badającą zachodzące w przeszłości procesy ekonomiczne oraz umożliwiającą poprawne posługiwanie się zestawem pojęć z zakresu analiz społeczno-gospodarczych w odniesieniu do współczesności.

Cel przedmiotu: zajęcia z przedmiotu historia gospodarcza, poprzez analizę ewolucji systemów ekonomicznych (w okresie od średniowiecza do czasów obecnych) mają zapoznać studenta z prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych. Zdobyta wiedza pozwoli na zrozumienie procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na określonym terytorium.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad literaturą.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

studia literatury 10h = 10h

udział w konsultacjach 2x2h = 4h

przygotowanie do zaliczenia 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 34 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25 godzin, 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaliński J., Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

2. Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

3. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

4. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w. PWE, Warszawa 2008.

5. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

Literatura dodatkowa:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1985.

2. Kaczyńska E., Pisowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1977.

3. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

4. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Student posiada wiedzę z zakresu historii gospodarczej; posiada wiedzę na temat relacji historia gospodarcza – ekonomia.K_IE1A_W05

Student posiada wiedzę na temat zmian zachodzących w gospodarce; student posiada wiedzę odnoszących się do metod i narzędzi pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania badań społeczno-gospodarczych w perspektywie historycznej.K_IE1A_W06

Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-ekonomiczne, potrafi analizować ich przyczyny i przebieg.K_IE1A_U09

Student potrafi wykorzystać posiadana wiedzę teoretyczną, która jest pomocna do pozyskiwania materiału badawczego do prowadzenia badań z zakresu zjawisk społeczno-gospodarczych.K_IE1A_U17

Student potrafi rozszerzać posiadaną wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności.K_IE1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zalesko
Prowadzący grup: Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.