Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-1IEK Kod Erasmus / ISCED: 11.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka ekonomiczna
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się oprogramowaniem związanym z edycją dokumentów tekstowych i obsługą arkuszy kalkulacyjnych.

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się oprogramowaniem związanym z edycją dokumentów tekstowych i obsługą arkuszy kalkulacyjnych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, e-learning, labolatorium.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 30h

udział w laboratoriach 30h

przygotowanie do zajęć, w tym realizacja pracy w ramach e-learning oraz przygotowanie do kolokwium 15h

udział w konsultacjach 3h

przygotowanie do zaliczenia i udział w nim 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godzin, 1,5 ECTS

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Ma podstawową wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu technologii informacyjnych, informatyki ekonomicznej, analizy systemów informatycznych, funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania.K_IE1A_W04

Umie przygotowywać prace i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień społeczno-gospodarczych i informatycznych.K_IE1A_U28

Ma umiejętność pozyskiwania i integracji informacji z różnych źródeł, w tym baz danych i literatury.K_IE1A_U27

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.K_IE1A_K01

Potrafi współdziałać i pracować w grupie.K_IE1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji. W przypadku każdego z poznanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np. stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, e-learning, labolatorium.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 30h

udział w laboratoriach 30h

przygotowanie do zajęć, w tym realizacja pracy w ramach e-learning oraz przygotowanie do kolokwium 15h

udział w konsultacjach 3h

przygotowanie do zaliczenia i udział w nim 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godzin, 1,5 ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Harasiewicz-Mordasiewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

5. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

6. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.