Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-2BD Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych, niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. Umiejętności projektowania i administrowania bazą danych oraz programowania w języku SQL.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: II, semestr: 4

Prerekwizyty: Wstęp do informatyki, Algorytmy i struktury danych, Podstawy sieci komputerowych

wykład 30 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, zajęcia praktyczne w ramach laboratoriów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć (wykład, laboratorium) 4+8h = 12h

sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe 6h = 6h

udział w konsultacjach 2h = 2h

zadania projektowe 12h = 12h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12+2h = 14h

przygotowanie do kolokwium 6h = 6h

zapoznanie z literaturą 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 64 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 62 godzin, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Beynon-Davies, Systemy baz danych. WNT 2003

J. D. Ullman, J. Widom: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT 2001

L. Banachowski, Bazy danych. Tworzenie aplikacji. PLJ 1998

P. Wilton, J. Colby, SQL od podstaw. Helion 2006

http://wazniak.mimuw.edu.pl/

materiały szkoleniowe Oracle Academy

Literatura uzupełniająca:

C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000

H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz danych, WNT 2003

R. Elmasri, S. B. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005

Efekty uczenia się:

1. Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia baz danych (takie jak tabela, kolumna, wiersz, pole, typ pola, klucz główny, klucz obcy, relacja). K_IE1A_W02, K_IE1A_W03, K_IE1A_W04

2. Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe elementy języka SQL. K_IE1A_W02

3. Potrafi tworzyć struktury baz danych w wybranych systemach zarządzania bazami danych (np. MySQL, przy pomocy języka SQL). K_IE1A_U02, K_IE1A_U03, K_IE1A_U07

4. Potrafi zaprezentować logiczną strukturę bazy danych za pomocą tabel i relacji w formie graficznej za pomocą wybranych programów (np. MySQL, DB Designer). K_IE1A_U02, K_IE1A_U06

5. Potrafi umieszczać i wyszukiwać konkretne informacje znajdujące się w bazie danych za pomocą zapytań w języku SQL. K_IE1A_U06, K_IE1A_U07

6. Potrafi stosować proste czynności administracyjne związane z bazami danych np. tworzenie kopii zapasowych struktur i samych danych. K_IE1A_U06

7. Systematycznie uzupełnia swoją wiedzę dotyczącą nowych trendów w dziedzinie informatyki na temat magazynowania danych komputerowych. K_IE1A_K01, K_IE1A_K05, K_IE1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny.

Laboratorium - kolokwia, prace domowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Tomaszuk
Prowadzący grup: Dominik Tomaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Tomaszuk
Prowadzący grup: Dominik Tomaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.