Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN1-2FD Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.II
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty lektoratowe
Bezp.Narodowe Niestacjonarne 2 rok 1 stopia sem. Letni
Bezp.Narodowe Niestacjonarne 2 rok 1 stopia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk prawnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk prawnych.

Pełny opis:

Język rosyjski cz. II

Jednostka: Wydział Prawa

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0700-BN1-2FD

Przedmiot obowiązkowy. MK_25

II rok/ III i IV semestr studiów

Student powinien zaliczyć pierwszą część przedmiotu – Język rosyjski cz. I.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

4 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć, egzaminu: 39 godz.; egzamin 1 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 61 h = 2,4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 100 h = 4 pkt ECTS

Literatura:

Лебединский С. И., Гончар Г. Г., Русский язык как иностранный, Минск 2011, [online: http://www.bsu.by/Cache/pdf/365813.pdf].

Министерство обороны Российской Федерации, [online: http://mil.ru/index.htm].

Брестская таможня, [online: http://brest.customs.gov.by/].

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Efekty uczenia się:

K_W02: Posiada podstawową wiedzę o regulacji prawnej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego oraz źródłach prawa.

K_U12: Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_K01: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

K_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K06: Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

W semestrze letnim 2020:

Lektorat prowadzony jest w sali oraz zdalnie za pośrednictwem systemu USOSmail.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny w formie zdalnej po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.