Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium – Bezpieczeństwo państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN1-2PROEP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium – Bezpieczeństwo państwa
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty seminaryjne
Bezp.Narodowe Niestacjonarne 2 rok 1 stopia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Przedmiot pokazuje główne procesy zachodzące w kwestiach bezpieczeństwa w XX-XXI wieku, kształtowanie się nowej rzeczywistości międzynarodowej we współczesnym świecie, powstawanie i zmierzch potęg militarnych, omawia główne armie świata, źródła i geografię zagrożeń militarnych. Przedmiot ma na przygotować studenta do napisania pracy dyplomowej.


Skrócony opis:

Rozróżnienie znaczenia podstawowych pojęć z zakresy Stosunków Międzynarodowych; Wskazanie czynników budujących i burzących współczesny system światowy; Analiza ról najważniejszych mocarstw w systemie światowym; Umiejscowienie Polskiej w współczesnych stosunkach międzynarodowych; Pokazanie jedności i zróżnicowania we współczesnym świecie; Zrozumienia istoty politycznego charakteru stosunków międzynarodowych. W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe zagadnienia Międzynarodowych Stosunków Politycznych jako dziedziny wiedzy, sfery działalności państwa, organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych. Przedmiot prezentuje przede wszystkim ogólne i kompleksowe problemy dotykające współczesne rzeczywistości międzynarodowej w jej konfliktowym i integracyjnym wymiarze. Umiejętność pisana pracy dyplomowej.

Literatura:

J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, wyd. Znak 2018.

P. Bartosiewicz, Geografia polityczna i geopolityka, Chełm 2008.

Z. Lach, Potencjał zagrożeń kryzysowych państw i regionów świata. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010.

J. Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010

Z. Cesarz, Globalne i regionalne problemy współczesności, Warszawa 2014.

M. Lubina, Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja Chiny 2001-2014, Kraków 2014.

P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny – rozkwit – upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994.

K. Sudryk, Globalny wymiar kryzysu na Ukrainie, Analiza ekspercka IBnSM nr 2/2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student dysponuje wiedzą z zakresu redagowania prac magisterskiej (sporządzanie odsyłaczy, wykazów itp.)

-Student posiada wiedzę z zakresu niedozwolonego użytku utworów

pozyskiwania i analizy bieżących danych gospodarczych

Umiejętności:

Student potrafi samodzielnie konstruować logiczny podział treści, dokonywać weryfikacji zjawisk ważnych i nieistotnych

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi uzasadniać swoje stanowisko, prezentować swoje poglądy, weryfikować je

Metody i kryteria oceniania:

Rozmowa, analiza materiału źródłowego.Aktywność na zajęciach, przygotowanie konspektu pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartnicki
Prowadzący grup: Adam Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartnicki
Prowadzący grup: Adam Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.