Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - System bezpieczeństwa narodowego RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN1-2PROGC Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - System bezpieczeństwa narodowego RP
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty seminaryjne
Bezp.Narodowe Niestacjonarne 2 rok 1 stopia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie:

- metodologii prowadzenia badań naukowych,

- Form metod i sposobów rozwiązywania problemów pracy dyplomowej

oraz jej opracowania,

- formułowania tematu, tytuły pracy dyplomowej, celów i problemów

badawczych,

- metodyki pracy z literaturą oraz sposobów jej wykorzystywania w pracy

dyplomowej,

- przygotowania planu (układu) pracy dyplomowej,

- form, zakresu i zasad współpracy dyplomanta z promotorem.


Pełny opis:

Wykłady

Wykład nr 1 – Uwarunkowania oraz podstawy metodologii opracowywania prac naukowych (dyplomowych)

Wykład nr 2 – Zakres procesu badawczego dyplomanta

Wykład nr 3 - Kolejność pracy dyplomanta

Wykład nr 4 – Formy i sposoby dokonywania przypisów, spisy literatury, załączników oraz edycja tekstu

Seminarium

Grupowa praca kierownika grupy seminaryjnej ze studentami w zakresie zagadnień związanych z metodologiczną oraz merytoryczną stroną pracy dyplomowej. Grupowa dyskusja nad układami prac poszczególnych studentów

Literatura:

1. Majewski T. Miejsce problemów i hipotez w procesie badań

naukowych, AON, Warszawa 2003r.

2. Gambarelli.g., Łucki Z, Jak przygotować pracę dyplomową,

Universitas, Kraków 1998r.

3. Zbiorowe, Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich,

dyplomowych, podyplomowych, AON, Warszawa 2002r.

4. Zaczyński P. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Żak, Warszawa 1995r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada podstawową wiedzę o metodologii prowadzenia badań naukowych oraz formach, sposobach i zasadach opracowywania prac dyplomowych

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

test kontrolny, referaty; prezentacje; zaawansowanie w określeniu tematu, celu oraz układu pracy dyplomowej; aktywność w trakcie zajęć

Umiejętności:

potrafi prawidłowo interpretować pojęcia i zjawiska związane z metodologią badań naukowych, analizować literaturę i wykorzystywać jej treści, formułować merytoryczne treści rozwiązywanych w pracy problemów, ponadto planować swoje działania w zakresie analizy literatury, prowadzenia badań i opracowywania pracy dyplomowej

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

test kontrolny, referaty; prezentacje; zaawansowanie pracy dyplomowej; aktywność w trakcie zajęć, poziom metodyczny i merytoryczny rozdziału pracy dyplomowej, ocena promotora.

Kompetencje społeczne:

potrafi poprawnie myśleć i działać w zakresie podejmowania problemów badawczych, ich teoretycznego rozwiązywania oraz optymalnego wykorzystywania w systemie bezpieczeństwa narodowego

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

poziom metodyczny i merytoryczny pracy dyplomowej, ocena promotora i recenzenta

Metody i kryteria oceniania:

Udział w 70 % zajęć seminaryjnych

Oceny:

dostateczna - sformułowanie tematu pracy

dobra - jw. plus rozwinięte tezy pracy dyplomowej

b.dobra - jw. plus jeden rozdział

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szuszczyński
Prowadzący grup: Paweł Szuszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jackiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.