Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN2-2RG Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studiujący przystępując do zajęć posiadają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w edukacji akademickiej z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego państwa.

Skrócony opis:

Przekazanie studiującym wiedzy odnośnie znaczenia informacji w systemie bezpieczeństwa współczesnego państwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne 2 stopnia

Statut przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o bezpieczeństwie

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 1

Zadaniem wykładu jest ukazanie studentom roli zasobów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa, zasady fizycznego zabezpieczenia informacji niejawnych, metod ochrony informacji przed infiltracją elektromagnetyczną, procedur zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych oraz ukazanie wagi bezpieczeństwa informacji w kontekście wojen informacyjnych i zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zadaniem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu terminologii dotyczącej bezpieczeństwa informacji w administracji, aktów prawnych zobowiązujących organy administracji publicznej do stosowania rozwiązań prawnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania informacji.

Nakład pracy studenta w celu osiągnięcia założonych efektów kształcenia:

Udział w zajęciach.....................................................8X2 godz. = 16 godz.

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim...102godz.+2godz. = 104 godz.

Razem.........................................................................................120 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi udziału nauczyciela....................16 godz. = 0,5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym.............................104 godz. = 3,5 pkt ECTS

Literatura:

Borys Iwaszko, Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Wrocław 2012.

Krzystof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz Aleksandrowicz, Analiza informacji. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.

Sławomir Zalewski, Dylematy ochrony informacji niejawnych, Katowice 2009.

Mariusz Jabłoński, Tomasz Radziszewski, Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych, Wrocław 2012.

Krystian Grzesiak, Ireneusz Kubiak, Sławomir Musiał, Artur Przybysz, Elektromagnetyczne bezpieczeństwo informacji, Zegrze 2009.

Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, red. Przemysław Guła i in., Bielsko-Biała 2009.

Doroty E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002.

Krzysztof Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

- student będzie miał podstawową wiedzę o bezpieczeństwie informacyjnym oraz regulacjach prawnych z tym związanych

- student będzie miał podstawową wiedzę o instrumentach polityki i prawa służących zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego

- student będzie miał podstawową wiedzę o relacjach między organami i strukturami administracji oraz innymi jednostkami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego

- student będzie miał wiedzę o normach i regułach związanych z bezpieczeństwem informacyjnym

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

- student będzie potrafił prawidłowo interpretować kwestie bezpieczeństwa informacyjnego w kontekście funkcjonowania społeczeństwa

- student będzie potrafił wykorzystać podstawową wiedzę z bezpieczeństwa informacyjnego do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania np. systemów teleinformatycznych

- student będzie prawidłowo posługiwać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego w celu rozwiązania konkretnego zadania dotyczącego praw i obowiązków podmiotów biorących udział w procesach gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji

- student będzie posiadał umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacyjnym w Polsce i na świecie

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji:

- student będzie potrafił współdziałać i pracować przy rozwiązywaniu zadań dotyczącego problematyki bezpieczeństwa informacyjnego

- student będzie potrafił odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego

- student będzie prawidłowo identyfikował i rozstrzygał zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład prezentujący i systematyzujący wiedzę z zakresu wskazanego w treściach programowych przedmiotu.

Egzamin pisemny w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartnicki
Prowadzący grup: Adam Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.