Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regulacja prawna działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN2-2RI Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regulacja prawna działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Główna teza przedmiotu: Państwo (dostrzegające rolę i wkład przedsiębiorców) powinno podejmować starania zmierzające do wykreowania przedsiębiorcy i stworzenia mu warunków rozwoju m.in. poprzez normatywne określenie korzystnych zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

1. Regulacja prawna działalności gospodarczej, w tym:

- potrzeba regulacji

- sposób (model) regulacji

- problem ilości regulacji

- problem jakości regulacji

2. Obowiązki przedsiębiorców w związku z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej, w tym:

- ogólne obowiązki przedsiębiorców

- reglamentacja działalności gospodarczej

- podmioty zagraniczne

3. Obowiązki państwa wobec przedsiębiorców i działalności gospodarczej, w tym:

- obowiązki ogólne

- instytucje

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia,

Profil kształcenia: ogólnoakademicki,

Forma studiów: niestacjonarne,

Kod przedmiotu: 0700-BN2-2RI

Język przedmiotu: język polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 23 - Regulacja prawna działalności gospodarczej

Rok studiów / semestr: rok II / semestr IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 10 godz. wykładu

Metoda dydaktyczna: wykład, wykład ze slajdami, konsultacje z przedmiotu oraz praca własna studenta.

Forma zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny

Punkty ECTS: 2

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

10 godz. - udział w wykładach

15 godz. - udział w konsultacjach

5 godz. - przygotowanie do wykładu

20 godz. - przygotowanie do egzaminu

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz. 1 pkt. ECTS,

o charakterze praktycznym: 0 godz. 0 pkt. ECTS

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

Efekty uczenia się:

1. Zna w stopniu pogłębionym: sposoby pozyskiwania wiedzy o aktualnych regulacjach prawa krajowego i międzynarodowego, metody i techniki pozyskiwania innych danych i ich analiz oraz interpretacji tekstów prawnych – K_W07

2. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego – K_W12

3. Potrafi prognozować i modelować złożone procesy związane z bezpieczeństwem narodowym w aspekcie także ekonomicznym z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi – K_U05

4. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – K_K01

5. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przymując w niej różne role K_K02

6. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności – K_K06

7. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach, organach i instytucjach realizujących działania związane z bezpieczeństwem narodowym – K_K07

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Regulacja prawna działalności gospodarczej

2. Obowiązki przedsiębiorców w związku z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej

3. Obowiązki państwa wobec przedsiębiorców i działalności gospodarczej

Pełny opis:

1. Regulacja prawna działalności gospodarczej, w tym:

- potrzeba regulacji

- sposób (model) regulacji

- problem ilości regulacji

- problem jakości regulacji

2. Obowiązki przedsiębiorców w związku z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej, w tym:

- ogólne obowiązki przedsiębiorców

- reglamentacja działalności gospodarczej

- podmioty zagraniczne

3. Obowiązki państwa wobec przedsiębiorców i działalności gospodarczej, w tym:

- obowiązki ogólne

- instytucje

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.