Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia praktyczne4-Prawo międzynarodowe prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-4ZPRPPM Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia praktyczne4-Prawo międzynarodowe prywatne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Praktyczne wykorzystanie umiejętności przygotowywania materiałów do przeprowadzenia zajęć ze studentami, prowadzenie zajęć, uczestnictwo w seminariach magisterskich i egzaminach z przedmiotów z zakresu zainteresowania doktoranta.

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne zmierzają do utrwalenia i doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz sprawdzenia w praktyce zdobytej w tym zakresie wiedzy. Zgodnie z założeniami student prowadzi zajęcia z przedmiotów wskazanych przez opiekuna mieszczących się w zakresie problematyki seminarium doktoranckiego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – rok IV/sem. VII i VIII

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin - 90 godz. praktyk

Metody dydaktyczne – praktyki, konsultacje

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w praktykach (prowadzenie zajęć dydaktycznych) - 90 godz.

- udział w konsultacjach - 5 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 5 godz. (przygotowanie do zajęć)

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 5 godz. (hospitacja zajęć, konsultacje) co odpowiada 0,2 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 95 godz. (prowadzenie zajęć, przygotowanie do zajęć) co odpowiada 3,8 ECTS

Literatura:

w zależności od aktywności doktoranta - udział w zajęciach, przygotowywanie materiałów, etc.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

Student potrafi:

- Zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania (SD_UO02),

- Praktycznie posługiwać się metodami dydaktycznymi nowo-czesnymi technikami nauczania, prowadząc zajęcia na wyższej uczelni (SD_UU02),

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa (SD_KO01)

Metody i kryteria oceniania:

ocena realizacji zajęć dokonywana przez prowadzącego lub koordynatora przedmiotu na podstawie obserwacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.