Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prywatny sektor bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN2-2PSB Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prywatny sektor bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Główna teza przedmiotu:

- Państwo (dostrzegające rolę i wkład przedsiębiorców) powinno podejmować starania zmierzające do wykreowania przedsiębiorcy i stworzenia mu warunków rozwoju m.in. poprzez określenie korzystnych zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień:

- podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- pojęcie przedsiębiorcy i problemy związane z identyfikacją

- cele i założenia związane z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej

- obowiązki przedsiębiorców wobec państwa

- obowiązki państwa i jego organów wobec przedsiębiorców

- reglamentacja działalności gospodarczej

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez podmioty zagraniczne

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem i planem studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i konsultacje z przedmiotu, kurs blended e-learning oraz praca własna studenta.

Egzamin, praca własna, realizacja zadań e-learning oraz ocenianie ciągłe (aktywność w toku wykładu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Główna teza przedmiotu:

- Państwo (dostrzegające rolę i wkład przedsiębiorców) powinno podejmować starania zmierzające do wykreowania przedsiębiorcy i stworzenia mu warunków rozwoju m.in. poprzez określenie korzystnych zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej

Wykład (brak ćwiczeń z przedmiotu):

- zagadnienia wprowadzające - podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- pojęcie przedsiębiorcy i problemy związane z identyfikacją

- cele i założenia związane z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej

- obowiązki przedsiębiorców wobec państwa

- obowiązki państwa i jego organów wobec przedsiębiorców

- reglamentacja działalności gospodarczej

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez podmioty zagraniczne

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień:

- podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- pojęcie działalności gospodarczej w świetle prawa polskiego

- kryteria działalności gospodarczej wynikające z definicji ustawowej

- wyłączenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej

- geneza i ewolucja pojęcia przedsiębiorca w prawie polskim

- definicje obowiązujące na gruncie różnych ustaw

- przedsiębiorca jako osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca z mocy odrębnych ustaw w zdolność prawną

- nabywanie i utrata statusu prawnego przedsiębiorcy

- klasyfikacje przedsiębiorców (w tym wg kryterium ekonomicznej wielkości przedsiębiorstwa)

- cele i założenia związane z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zasady ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych

- Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców KRS i zasady rejestracji działalności gospodarczej

- Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

- podstawy prawne warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

- obowiązki przedsiębiorców wobec państwa

- obowiązki państwa i jego organów wobec przedsiębiorców

- reglamentacja działalności gospodarczej

- regulowana działalność gospodarcza (aspekt materialny i proceduralny)

- koncesje i koncesjonowanie (aspekt materialny i proceduralny)

- zezwolenia, licencje, zgody itp. (aspekt materialny i proceduralny)

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez obywateli innych państw i osoby zagraniczne

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy: rola u.s.d.g. i zakres regulacji

- zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy

- wyłączenia i ograniczenia stosowania zasad ogólnych kontroli

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

Uwagi:

Przedmiot będzie realizowany w 50% w formie e-learningu oraz 50% w formie stacjonarnej. Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego - pisemnego testu jest uzyskanie przynajmniej 70% możliwych punktów uzyskanych za rozwiązywanie zadań w ramach metody e-learningu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.