Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Kierunki współczesnej przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN2-2SEMKW Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Kierunki współczesnej przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej. W tym celu student zostanie nauczony poprawnego doboru i analizy opracowań naukowych, przede wszystkim o charakterze prawnym i kryminologicznym i wykorzystania ich w celu przygotowania pracy dyplomowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy z prawa karnego materialnego, kryminologii i metodologii badań. Zapoznanie się z literaturą specjalistyczną dotyczącą przedmiotu analiz.

1. Weryfikacja założeń wstępnej koncepcji pracy i założeń metodologicznych.

2. Weryfikacja doboru źródeł i kwerendy bibliotecznej.

3. Krytyczna analiza badanych problemów.

4. Weryfikacja poszczególnych części opracowania

5. Złożenie pracy magisterskiej

Pełny opis:

Podstawowym założeniem jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej. Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy dotyczącej techniki pisania pracy naukowej. Poprzez

uczestnictwo w seminarium student uczy się sposobu organizacji procesu pisania pracy

magisterskiej, prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, wskazania celu pracy,

stawiania poprawnych tez, wyciągania wniosków z zaprezentowanych i analizowanych

problemów i zagadnień, a także sposobów prezentacji wyników. Dodatkowo, seminarium

ma na celu przygotowanie studentów do dokonywania samodzielnej interpretacji przepisów

prawa, analizy stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa

Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii.

2. Komentarze do kodeksu karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Absolwent

wiedza:

K_W01 - ma rozszerzoną wiedzę na temat interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych, zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej - przygotowanie pracy dyplomowej

K_W08 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu technik, metod i narzędzi badań społecznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości - przygotowanie pracy dyplomowej

K_W15 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej - przygotowanie pracy dyplomowej

umiejętności:

K_U06 - potrafi formułować problemy badawcze i odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych - przygotowanie pracy dyplomowej

K_U07 - potrafi prognozować rozwój przestępczości w aspekcie indywidualnym i społecznym z wykorzystaniem zaawansowanych metod oraz technik analitycznych - przygotowanie pracy dyplomowej

umiejętności:

K_U14 - posiada umiejętność prowadzenia wieloaspektowych, pogłębionych analiz przedmiotów badań kryminologicznych z zastosowaniem zaawansowanych technik i metod analitycznych - przygotowanie pracy dyplomowej

K_U16 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku - przygotowanie pracy dyplomowej

K_K02 - współpracować w grupie w celu efektywnej realizacji postawionych zadań - przygotowanie pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie pracy magisterskiej przygotowanej przez studenta, zatwierdzonej przez promotora i złożonej w APD.

Na ocenę końcową wpływ ma terminowe oddawanie poszczególnych części pracy oraz ocena aktywności i wkładu studenta w przygotowanie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy z prawa karnego materialnego, kryminologii i metodologii badań. Zapoznanie się z literaturą specjalistyczną dotyczącą przedmiotu analiz.

1. Weryfikacja założeń wstępnej koncepcji pracy i założeń metodologicznych.

2. Weryfikacja doboru źródeł i kwerendy bibliotecznej.

3. Krytyczna analiza badanych problemów.

4. Weryfikacja poszczególnych części opracowania.

5. Złożenie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Podstawowym założeniem jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej. Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy dotyczącej techniki pisania pracy naukowej. Poprzez

uczestnictwo w seminarium student uczy się sposobu organizacji procesu pisania pracy

magisterskiej, prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, wskazania celu pracy,

stawiania poprawnych tez, wyciągania wniosków z zaprezentowanych i analizowanych

problemów i zagadnień, a także sposobów prezentacji wyników. Dodatkowo, seminarium

ma na celu przygotowanie studentów do dokonywania samodzielnej interpretacji przepisów

prawa, analizy stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa

Literatura:

Podstawowa:

- J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

- B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009.

- M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2012.

- J. Sztumski, Wstęp do nauk i technik badań społecznych, Katowice 2005.

- Z. Bożyczko, Metodyczne wskazówki do pisania pracy magisterskiej z kryminalistyki i kryminologii oraz innych dyscyplin nauk penalnych, Wrocław 1974.

- J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

- T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2002.

- R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.

- podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii;

- komentarze do kodeksu karnego;

- bazy orzeczeń;

- specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań;

- wskazówki dot. pisania prac dyplomowych w KPKiK.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.