Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawna ochrona pokrzywdzonego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN2-2SEMPO Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawna ochrona pokrzywdzonego
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium ma na celu zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami wiktymologii i prawnej ochrony pokrzywdzonego

Skrócony opis:

Zapoznanie z węzłowymi zagadnieniami wiktymologii i ochrony praw pokrzywdzonego w prawie polskim i europejskim; przygotowanie do praktycznego wdrażania standardów ochrony i praw pokrzywdzonego. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na węzłowych zagadnieniach dotyczących ofiary przestępstwa oraz jej pozycji w procesie karnym. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa europejskiego. W trakcie seminarium zostanie pogłębiona problematyka ochrony pokrzywdzonego (świadka) w procesie karnym, przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków oraz instytucja mediacji

Pełny opis:

Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa europejskiego. W trakcie seminarium zostanie pogłębiona problematyka ochrony pokrzywdzonego (świadka) w procesie karnym, przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków oraz instytucja mediacji.

W trakcie zajęć omówiona będzie metodologia badań wiktymologicznych i metodyka pisania prac magisterskich.

W szczególności analizie poddane zostaną następujące zagadnienia:

1. Rola ofiary w genezie przestępstwa i typologie ofiar.

2. Wiktymologiczne uwarunkowania pozycji ofiar przestępstw w procesie karnym .

3. Ewolucja standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw.

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r.

5. Prawa pokrzywdzonego w polskim procesie karnym

6. Problematyka przesłuchiwania małoletnich ofiar i ofiar przestępstw seksualnych

7. Kompensacja ofiarom przestępstw

Literatura:

1. C.Kulesza, Rola pokrzywdzonego w procesie karnym, Białystok 1995

2. E. Bieńkowska, Wiktymologia, Wolters Kluwer 2918.

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz, red. nauk. E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business 2014,

4. A. Budzyńska, O. Trocha, Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym, red. nauk. L. Mazowiecka, Warszawa Wolters Kluwer 2015,

5. Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar, red. nauk. L. Mazowiecka, Warszawa Wolters Kluwer 2016.

6. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, (§§ 19-21, 38), Warszawa C.H. Beck 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a) ma rozszerzoną wiedzę na temat interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum zjawisk społecznych zarówno na

płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej

b) ma pogłębioną wiedzę o roli organów i instytucji państwowych (w tym organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości), organizacji

społecznych i jednostek w rozwiązaniu problemów społecznych

c) zna w sposób pogłębiony instrumenty reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposoby reagowania

przez organy na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości oraz jej następstw

Umiejętności:

a) sprawnie posługuje się normami, w szczególności z zakresu prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego,

gospodarczego, międzynarodowego oraz regułami zawodowymi i etycznymi dotyczącymi pracowników prywatnego lub publicznego

sektora bezpieczeństwa

b) potrafi dokonać oceny normatywnej i etycznej zachowań ludzkich w celu rozwiązania konkretnego problemu społecznego

Kompetencje społeczne:

a) potrafi prawidłowo dokonać ilościowej i jakościowej charakterystyki przestępczości

b) potrafi dokonać analizy przyczyn rozwoju przestępczości w wymiarze jednostkowym i społecznym z wykorzystaniem zaawansowanych

metod oraz technik analitycznych

Metody i kryteria oceniania:

ocena na podstawie aktywności na seminarium i stopnia zaawansowania pracy oraz akceptacji ostatecznej wersji pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.