Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacińska terminologia prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-1LTP Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacińska terminologia prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze znaczeniem podstawowych łacińskich terminów, zwrotów i sentencji dotyczących materii prawnej. Zdobyta wiedza ma pomóc w zrozumieniu sensu posługiwania się łacińską terminologią we współczesnym języku prawniczym, szczególnie jako wspólnej płaszczyzny komunikowania się prawników wywodzących się z różnych systemów prawnych. Ma stanowić również ważny komponent profesjonalnego warsztatu współczesnego prawnika.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Omówienie alfabetu, zasad wymowy i akcentowania wyrazów w języku łacińskim. Czytanie tekstów

źródłowych o tematyce prawniczej.

2. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka łacińskiego.

3. Wyjaśnienie znaczeń terminów ius i lex.

4. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa osobowego.

5. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa rodzinnego.

6. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa rzeczowego.

7. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa spadkowego.

8. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa zobowiązań.

9. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa karnego.

10. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu procesu cywilnego i karnego.

11. Wykorzystanie łacińskiej terminologii prawniczej w orzecznictwie sądów i trybunałów polskich (Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, wojewódzkie sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny) i europejskich (Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, pod red. naukową E. Gajdy, Toruń 2014.

2. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2009.

3. W. Wołodkiewicz (red.), Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.

4. M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

2. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001.

3. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.

4. M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczesnego języka prawniczego, w: Prawo, język, etyka, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010, s. 9-16.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą, (K_W07)

• Kolokwia pisemne (w ramach ćwiczeń)

• Zaliczenie ustne (w ramach ćwiczeń)

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa, (K_W08)

• Kolokwia pisemne (w ramach ćwiczeń)

• Zaliczenie ustne (w ramach ćwiczeń)

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych

norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach określonej dziedziny prawa, (K_U01)

• Przygotowanie pracy pisemnej

• Umiejętność przedstawienia argumentacji prawniczej swojego stanowiska na ćwiczeniach

• Ocena aktywności w trakcie zajęć

- potrafi prawidłowo wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych

oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscy-

plinarnym, (K_U02)

• Przygotowanie pracy pisemnej

• Umiejętność przedstawienia argumentacji prawniczej swojego stanowiska na ćwiczeniach

• Ocena aktywności w trakcie zajęć

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, (K_K01)

• Sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do roli i znaczenia łacińskich terminów, zwrotów

i sentencji prawniczych w kształceniu prawnika (zob. weryfikacja

efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności).

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role, (K_K02)

• Sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do roli i znaczenia łacińskich terminów, zwrotów

i sentencji prawniczych w kształceniu prawnika (zob. weryfikacja

efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia pisemne ze znajomości prezentowanych na ćwiczeniach łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych. Ostateczne ustne zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mohyluk, Piotr Niczyporuk, Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Mariusz Mohyluk, Piotr Niczyporuk, Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze znaczeniem podstawowych łacińskich terminów, zwrotów i sentencji dotyczących materii prawnej. Zdobyta wiedza ma pomóc w zrozumieniu sensu posługiwania się łacińską terminologią we współczesnym języku prawniczym, szczególnie jako wspólnej płaszczyzny komunikowania się prawników wywodzących się z różnych systemów prawnych. Ma stanowić również ważny komponent profesjonalnego warsztatu współczesnego prawnika.

Pełny opis:

1. Omówienie alfabetu, zasad wymowy i akcentowania wyrazów w języku łacińskim. Czytanie tekstów źródłowych o tematyce prawniczej.

2. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka łacińskiego.

3. Wyjaśnienie znaczeń terminów ius i lex.

4. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa osobowego.

5. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa rodzinnego.

6. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa rzeczowego.

7. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa spadkowego.

8. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa zobowiązań.

9. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa karnego.

10. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu procesu cywilnego i karnego.

11. Wykorzystanie łacińskiej terminologii prawniczej w orzecznictwie sądów i trybunałów polskich (Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, wojewódzkie sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny) i europejskich (Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, pod red. naukową E. Gajdy, Toruń 2014.

2. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2009.

3. W. Wołodkiewicz (red.), Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.

4. M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

2. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001.

3. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.

4. M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczesnego języka prawniczego, w: Prawo, język, etyka, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010, s. 9-16.

Uwagi:

Ćwiczenia

Zaliczenie na ocenę

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.