Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4FAP Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii prawa
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Doktryny polityczno-prawne 0700-PN5-1DPP
Filozofia 0700-PN5-1FIL
Podstawy teorii prawa i demokracji 0700-PN5-3TPD
Prawoznawstwo 0700-PN5-1PWO

Założenia (opisowo):

Przedstawienie ontologicznej złożoności prawa; ukazanie różnych sposobów definiowania istoty prawa w filozofii prawa. Refleksja nad prawem jako zjawiskiem kulturowym, społecznym, językowym i argumentacyjno-dyskursywnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład rozpoczyna próba odpowiedzi na pytanie: Czy filozofia prawa jest potrzebna prawnikom?

Kolejne tematy: Status metodologiczny teorii prawa i filozofii prawa.

Prawo jako zjawisko kulturowe. Prawo a współczesne zmiany kulturowe.

Normatywność prawa.

Pozytywizm prawniczy. Prawo jako technika.

Normatywizm prawniczy H. Kelsena. Funkcja normy podstawowej.

Prawo jako fakt społeczny: H. Hart. Koncepcja systemu prawa. Ewolucja koncepcji wyrafinowanego/miękkiego pozytywizmu.

Prawo jako fakt interpretacyjny. Konflikt dóbr i uprawnień w koncepcji R. Dworkina. Rola zasad prawa.

Prawo w ujęciu argumentacyjno-dyskursywnym. Komunikacyjna koncepcja prawa Jürgena Habermasa.

Prawo a moralność. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności.

Prawo natury w XX wieku: G. Radbruch, L. Fuller, J. Finnis.

Koniec klasycznych paradygmatów prawa. Postmodernizm a prawo.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu – wykład

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – IV/sem. VII

Wymagania wstępne – znajomość problematyki prawoznawstwa, podstaw filozofii i teorii prawa.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 26 godz. wykład

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS – 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10,5 godz.; egzamin 1 godz. Przygotowanie do egzaminu: 12, 5 godz. Razem: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zirk – Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer Warszawa 2011

2. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis Warszawa 2010 (rozdział II, III, IV)

3. M. Zalewska, Kelsen, Wydawnictwo Arche, Sopot 2017, s. 152 – 181.

4. T. Pietrzykowski, „Miękki pozytywizm” i spór o regułę uznania, (w:) J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kraków 2001

5. A. Grabowski, W stronę postpozytywizmu prawniczego. Szkic z metodologii prawoznawstwa, (w:) P. Jabłoński, (red.), Czy koniec teorii prawa?, Wrocław 2011

6. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013 (hasła: Normatywność prawa i Prawo a wartości)

7. J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007 (hasła: formuła Radbrucha, postmodernistyczna filozofia prawa).

Literatura dodatkowa:

1. A. Dyrda, N. Ghazal, R. Nowak, O. Pogorzelski, A. Samonek, Teoria i filozofia prawa. Repetytorium, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

1.Wiedza:

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, teoria i filozofia prawa)/egzamin pisemny

K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk/egzamin pisemny

2. Umiejętności:

K_U11 Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi/egzamin pisemny

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm pranych oraz wzajemne relacje między tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym/egzamin pisemny

3. Kompetencje społeczne:

K_K06 Potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny/egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: 60 minut, 2 zagadnienia z listy zagadnień uprzednio podanych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Doktryny polityczno-prawne 0700-PS5-2DPP
Filozofia 0700-PS5-1FIL
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO
Teoria prawa i demokracji 0700-PS5-3TPD

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład rozpoczyna próba odpowiedzi na pytanie: Czy filozofia prawa jest potrzebna prawnikom?

Kolejne tematy: Status metodologiczny teorii prawa i filozofii prawa.

Prawo jako zjawisko kulturowe. Prawo a współczesne zmiany kulturowe.

Normatywność prawa.

Pozytywizm prawniczy. Prawo jako technika.

Normatywizm prawniczy H. Kelsena. Funkcja normy podstawowej.

Prawo jako fakt społeczny: H. Hart. Koncepcja systemu prawa. Ewolucja koncepcji wyrafinowanego/miękkiego pozytywizmu.

Prawo jako fakt interpretacyjny. Konflikt dóbr i uprawnień w koncepcji R. Dworkina. Rola zasad prawa.

Prawo w ujęciu argumentacyjno-dyskursywnym. Komunikacyjna koncepcja prawa Jürgena Habermasa.

Prawo a moralność. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności.

Prawo natury w XX wieku: G. Radbruch, L. Fuller, J. Finnis.

Koniec klasycznych paradygmatów prawa. Postmodernizm a prawo.

Pełny opis:

Wymagania wstępne – znajomość problematyki prawoznawstwa, podstaw filozofii i teorii prawa.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 26 godz. wykład

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS – 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10,5 godz.; egzamin 1 godz. Przygotowanie do egzaminu: 12, 5 godz. Razem: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zirk – Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer Warszawa 2011

2. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis Warszawa 2010 (rozdział II, III, IV)

3. M. Zalewska, Kelsen, Wydawnictwo Arche, Sopot 2017, s. 152 – 181.

4. T. Pietrzykowski, „Miękki pozytywizm” i spór o regułę uznania, (w:) J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kraków 2001

5. A. Grabowski, W stronę postpozytywizmu prawniczego. Szkic z metodologii prawoznawstwa, (w:) P. Jabłoński, (red.), Czy koniec teorii prawa?, Wrocław 2011

6. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013 (hasła: Normatywność prawa i Prawo a wartości)

7. J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007 (hasła: formuła Radbrucha, postmodernistyczna filozofia prawa).

Literatura dodatkowa:

1. A. Dyrda, N. Ghazal, R. Nowak, O. Pogorzelski, A. Samonek, Teoria i filozofia prawa. Repetytorium, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.