Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4OIFK Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - zajęcia na innym kierunku studiów
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Dla zrozumienia materiału studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej wiedzy dotyczącej specyfiki i ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, w tym istoty pojęcia, nieprawidłowości, nadużyć finansowych, korupcji urzędniczej,a także z funkcjonowania, w świetle obowiązujących regulacji krajowego i unijnego systemu ochrony.

W trakcie zajęć omówione zostaną regulacje prawne normujące zasady działania i uwarunkowania organizacyjne OLAF, ETO,Prokuratury Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz NIK, Rady Ministrów, organów KAS, instytucji zarządzających programami operacyjnymi i komisji orzekających w przedmiotowym zakresie. Przedstawione będą również podstawowe problemy praktyczne dotyczące tych zagadnień.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: studia stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny,

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VIII,

Liczba godzin dydaktycznych: 25,

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, co determinuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Uczestnicy zajęć powinni być wstępnie przygotowani do zajęć poprzez przeczytanie zalecanej literatury, zapoznanie się z treścią regulacji prawnych, treścią wybranych orzeczeń i wystąpień.

Punkty ECTS: 4,

Bilans nakładu pracy studenta - rodzaj aktywności i liczba godzin:

- Udział w wykładach - 25 godz.,

- Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) - 50 godz.,

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 25 godz.,

Łącznie: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz. co odpowiada 2 pkt ETCS,

- liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz, co odpowiada 2 pkt ETCS

Literatura:

1. Chociej A., Selected Issues on the Protection of the European Union’s Financial Interests, w: Lotko E., Zawadzka-Pąk U., Radvan M. (red.), The Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest, Białystok-Wilno 2018.

2. Chociej A., Woltanowski P., Kontrola realizacji programów operacyjnych przez Instytucje Zarządzające, "Białostockie Studia Prawnicze" 2019, Nr 3.

3. Czapska J. Woltanowski P., The System of EU Financial Interest Protection under the Common Agricultural Policy Based on the Example of the Payments Related to the Area, w: Lotko E., Zawadzka-Pąk U., Radvan M. (red.), The Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest, Białystok-Wilno 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KA7_WG1 zna i rozumie w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej

KA7_WK3 zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości

KA7_WK4 zna i rozumie w pogłębionym stopniu aspekty prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem organów państwowych, międzynarodowych lub organizacji społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Umiejętności

KA7_UK1 potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania sektora bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego

Kompetencje społeczne

KA7_UU2 potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym

KA7_KO3 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uwzględnianie kosztów społecznych i ekonomicznych przestępczości

KA7_KO4 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego w postaci opracowywania strategii profilaktycznych z uwzględnieniem aspektów prawnych i kryminologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: ocena wystawiana na podstawie oceny odpowiedzi na pytania prowadzącego w ramach dyskusji moderowanej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.