Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PROPPS Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem proseminarium są dyskusje nad wyborem tematu pracy magisterskiej oraz bibliografią, a także prace nad przygotowaniem planu pracy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 26 godzin seminarium

Metody dydaktyczne - dyskusje, konsultacje

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godzin; przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godziny. Razem: 100 godziny, co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.

2. Pułło: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

3. J. Apanowicz: Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.J. Mąjchrzak: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.

2. E. Niedzielska: Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.

3. Prace licencjackie i magisterskie, pod red. E. Ruśkowskiego, Siedlce 2002.

4. J. Jura, J. Roszczypała: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa K_W08 - pisemna prezentacja założeń pracy

zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_W12

zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

K_W13 - pisemna prezentacja założeń pracy

Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U04

wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych K_U06 - pisemna prezentacja założeń pracy

potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U07 - pisemna prezentacja założeń pracy

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie K_U09 - pisemna prezentacja założeń pracy

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03 - pisemna prezentacja założeń pracy

Metody i kryteria oceniania:

akceptacja tematu i planu pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Żywolewska
Prowadzący grup: Katarzyna Żywolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem proseminarium są dyskusje nad wyborem tematu pracy magisterskiej oraz bibliografią, a także prace nad przygotowaniem planu pracy

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 26 godzin seminarium

Metody dydaktyczne - dyskusje, konsultacje

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godzin; przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godziny. Razem: 100 godziny, co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.

2. Pułło: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

3. J. Apanowicz: Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.J. Mąjchrzak: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.

2. E. Niedzielska: Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.

3. Prace licencjackie i magisterskie, pod red. E. Ruśkowskiego, Siedlce 2002.

4. J. Jura, J. Roszczypała: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sierocka
Prowadzący grup: Iwona Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem proseminarium są dyskusje nad wyborem tematu pracy magisterskiej oraz bibliografią, a także prace nad przygotowaniem planu pracy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 26 godzin seminarium

Metody dydaktyczne - dyskusje, konsultacje

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godzin; przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godziny. Razem: 100 godziny, co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.

2. Pułło: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

3. J. Apanowicz: Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.J. Mąjchrzak: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.

2. E. Niedzielska: Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.

3. Prace licencjackie i magisterskie, pod red. E. Ruśkowskiego, Siedlce 2002.

4. J. Jura, J. Roszczypała: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.