Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy ekspresji muzycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AS1-3ALC Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy ekspresji muzycznej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu rozwój zainteresowań muzycznych studentów, ich umiejętności związanych z aktywnością opartą na formach wychowania muzycznego

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy M 7a

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - Pedagogika

Rok studiów: III rok, semestr 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h laboratorja

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, prezentacja, pokaz

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

-Rodzaje aktywności: Liczba godzin:

udział w ćwiczeniach 15h

przygotowanie do ćwiczeń 10h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 15 h, 0,5 pkt. ECTS,

o charakterze praktycznym - 10 h, 0,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole. WSiP 1980

• Cukierówna, Wieman, Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu. PZWS

• Dasiewicz, Kąpska, Rytmika w kl. I-III

• Gloton R., Twórcza aktywność dziecka. WSiP 1985

• Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w kl. I-III. WSiP 1990

Literatura uzupełniająca:

• Komorowska M., Orkiestra dziecięca cz. I i II

• Komorowska M., Zaproszenie do muzyki. WSiP 1989

• Marianowicz, Świrszczyńska, Kurtyna w górę

• Smoleńska-Zielińska B., Przeżycie estetyczne muzyk. WSiP 1991

• Sobierajska H., Uczymy się śpiewać

• Stadnicki A., Logorytmika i choreorytmika. Poradnik metodyczny. WSiP 1987

• C.Sachs - Historia instrumentów muzycznych

• Cukierówna, Wieman, Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu. PZWS

• Drobner M. - Instrumentoznawstwo i akustyka. PWM 1997

• Smoczyńska-Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu. WSiP 1988

• Smoczyńska-Nachtman U., Podajmy sobie ręce. WSiP 1989

• Smoczyńska-Nachtman U., Rozśpiewane przedszkole. WSiP 1982

• Smoczyńska-Nachtman U., Zabawy i ćwiczenia przy muzyce. COMUK Warszawa 1980

Efekty uczenia się:

W01 – posiada wiedzę z zakresu form aktywności muzycznej, takich jak: śpiew, mowa, piosenka; gra na instrumentach; słuchanie muzyki; ruch z muzyką; tworzenie muzyki

W02 - zna podstawowe wiadomości dotyczące organizacji koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz imprez muzyczno – kulturalnych

U01 – potrafi wykorzystać formy aktywności muzycznej do wzbogacania swoich występów artystycznych na forum grupy

U02 - posiada umiejętność napisania scenariusza imprezy kulturalnej odbywającej się w placówkach oświatowych

K01 – posiada umiejętność samooceny i krytycznej oceny pracy innych z grupy ćwiczeniowej

K02 – rozumie potrzebę wyrażania swoich emocji poprzez aktywność muzyczną

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie prezentacji, scenariusza imprezy muzycznej, obecności i aktywności na zajęciach

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Pękacka
Prowadzący grup: Dorota Pękacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.