Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie kultury w realiach UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AS1-3BBI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie kultury w realiach UE
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studenta na temat możliwości finansowania działalności w obszarze kultury środkami

zewnętrznymi w szczególności pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych / finanse

Rok studiów /semestr: III / 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wiedza ogólna o UE

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie

wykładu; dyskusje; prezentacje.

ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

- Udział w wykładach – 15 godz.

- Samodzielne studia literaturowe studenta – 35 godz.

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz., 0,3 ECTS,

- o charakterze praktycznym 0 godz., 0 ECTS.

Literatura:

Literatura:

1. Barański, R. Finansowanie działalności kulturalnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.

2. Kopeć K.D., Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop.,

Kraków2014.

3. Oficjalne witryny internetowe funduszy europejskich.

Efekty uczenia się:

1. 3BBI_W07 - student zna definicje podstawowych pojęć z zakresu finansowania kultury w realiach UE (K_W07)

2. 3BBI_W14 - student zna podstawy dotyczące systemu finansowania kultury w Polsce (K_W14)

3. 3BBI_U03 - student potrafi zastosować w praktyce poznane zasady dotyczące funkcjonowania podmiotów w sektorze kultury (K_U03)

4. 3BBI_U09 - student potrafi opracować wstępną koncepcję działań w zakresie kultury umożliwiającą pozyskanie środków (K_U09)

5. 3BBI_K07 - student potrafi współpracować z innymi podejmując działania w sferze kultury (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska
Prowadzący grup: Anna Busłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.