Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3AHO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja regionalna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak specjalnych wymagań poza formalnymi

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do organizowania przedsięwzięć edukacyjnych, kiedy bazą treści wychowawczych są zasoby regionalne.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: niestacjonarne

rok/semestr/ liczba godzin zajęć dydaktycznych:III rok, 6 semestr/8 godz.

punkty ECTS:2pkt

bilans nakładu pracy studenta: 8 godz - zajęcia dydaktyczne; przygotowanie do zaliczenia 20 godz; przygotowanie treści poglądowych na wykłady 22 godz

Literatura:

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2006

Petrykowski P., Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń 2003

Sulima R., Głosy tradycji. Warszawa 2001 ss.129-181

Misiejuk D., Dziedzictwo i dziedziczenie. Białystok 2013 ss.141-167

Efekty uczenia się:

1. K_W09 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów społecznych regionu. Posiada wiedze dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

2. K_U16 Potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności, analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań. Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

3. K_U13 Posiada umiejętność prezentowania wlasnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierająć je argumentacją specyfiki regionu. Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

wykład; ocena przygotowania poglądowego: w trakcie zajęć; zaliczenie poprzez test: zaliczony test 70%; obecność na zajęciach_ 85%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk, Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.