Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3GIS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rok studiów:III rok I stopnia

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

Konsultacje z nauczycielem akademickim- 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Praktyki w placówce: 120 godz.

Przygotowanie konspektów i uzupełnianie dokumentacji:40

Przygotowanie do zajęć w placówce:40

Ogółem :240 godz.

Literatura:

Literatura adekwatna do tematu prowadzonego przez Studenta w grupie wych. Temat dobiera/ akceptuje opiekun praktyk w placówce. Analiza literatury odbywa się indywidualnie (Student- opiekun praktyk).

- G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2006.

-G.Gajewska, K.Bazydło-Stodolna, Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2005.

- Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychofizycznych, Wrocław 1994.

-Młynarczuk-Sokołowska, Potoniec K.,Szostak- Król K, Przygody Innego bajki w edukacji międzykulturowej, Białystok 2011

-E. Crary, Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 2011, przekł. Marzena Sobczak

-Ch.W.Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, 2016. -Faber Adele, Mazlish Elaine: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały .Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,2013. -Faber Adele, Mazlish Elaine :Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały. Jak słuchać żeby z nami rozmawiały, 2016.

Efekty uczenia się:

1.Student zna podstawy prawne funkcjonowania placówki.

2.Student umie zastosować właściwe metody oraz formami pracy opiekuńczo -wychowawczej.

3.Student nabywa wprawę w realizacji zajęć tematycznych w grupie wych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podtawie godzin zrealizowanych w placówce (120 godz.)oraz na podstawie opinii opiekuna praktyk z placówki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.