Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-2GOO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony jest aspektom pracy z dziećmi na zajęciach w przedszkolu i w klasach 1-3. Studenci zapoznają się z rozwojem formy plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem przedmiotu jest wykreowanie pedagoga, który będzie wyposażony w system wiedzy w zakresie umiejętności organizowania warsztatu plastycznego, a także planowania pracy twórczej integrującej zajęcia plastyczne z innymi formami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Skrócony opis:

Treści przedmiotu Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole obejmują merytoryczne podstawy wiedzy z zakresu metodyki nauczania przedmiotu plastyka w przedszkolu i szkole podstawowej. Całościowe przygotowanie metodyczne wymaga znajomości całokształtu tradycji nauczania plastyki oraz aktualnych założeń programowych i pakietów edukacyjnych oraz podstawowej znajomości działania systemu edukacji. W trakcie zajęć student kształcą umiejętności wartościowania dzieł sztuki oraz wytworów twórczości dzieci i młodzieży. Treści przedmiotowe wprowadzają i utrwalają wiedzę o formie plastycznej, środkach plastycznej wypowiedzi oraz sposobach prowadzenia lekcji, roli nauczyciela i przygotowania jego warsztatu pracy. Zajęcia ugruntowują umiejętności z zakresu planowania zajęć plastycznych, inspiracji do aktywności plastycznej oraz z zakresu praktycznych rozwiązań zadań upowszechniających kulturę plastyczną w instytucjach oświatowych i kulturalnych.

Pełny opis:

1.Klasyfikacja metod nauczania

2. Historia myśli dydaktycznej w zakresie wychowania

plastycznego.

3. Analiza podstawy programowej i programów plastyki dla klas I -III szkoły podstawowej oraz charakterystyka strategii dydaktycznych stymulowania w procesie edukacji plastycznej.

4. Kształtowanie kultury wizualnej jednostki (funkcje plastyki)

5. Fizjologiczny proces widzenia, psychologiczna analiza procesu widzenia (spostrzeżenia, wrażenia).

6. Mechanizm procesu percepcji wizualnej i możliwości jego stosowanych na zajęciach plastycznych w przedszkolu.

7. Planowanie zajęć plastycznych dla przedszkoli i najmłodszych klas z uwzględnieniem integracji treści i stymulowania rozwoju wyobraźni i percepcji wizualnej (stosowanie właściwych zasad planowania dydaktycznego dlatego etapu edukacyjnego- prawidłowe formułowanie celów dydaktycznych, wyznaczanie metod i form pracy, wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych).

Literatura:

A. Boguszewska, A. Mazur (red.),Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży,Lublin 2013.

R. Gloton, C. Clero,Twórcza aktywność dziecka,Warszawa 1976.

K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała (red.),Oblicza sztuki dziecka - w poszukiwaniu istoty ekspresji,Katowice-Mysłowice 2007

V. Lowenfeld, W. L. Brittain,Twórczość a rozwój umysłowy dziecka,Warszawa 1977

K. Michejda - Kowalska,O dziecięcej wyobraźni plastycznej,Warszawa 1987

S. Popek, R. Tarasiuk (red.),U podstaw edukacji plastycznej, Lublin 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna konwencjonalne i niekonwencjonalne metody i formy realizowanych zajęć plastycznych w przedszkolu i szkole, w tym metody aktywizujące, rozwijające ciekawość poznawczą.

Posiada wiedzę z zakresu podstaw metodyki plastyki realizowanej w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej. Wyróżnia zmiany w funkcjonowaniu poznawczym i społecznym dziecka , a także ocenia ich wpływ na styl uczenia się.

Umiejętności

Potrafi właściwie wykorzystać wiedzę metodyczną odnośnie twórczości plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym i klasach 1-3. Umie ocenić jego umiejętności praktyczne, twórcze myślenie a także indywidualne możliwości

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie nauczania plastyki w przedszkolu i klasach 1-3. Umie dostosować działania pedagogiczne do możliwości psychofizycznych ucznia oraz tempa uczenia się i uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kompetencje

Posiada kompetencje do kreatywnego rozwijania zainteresowań twórczością plastyczną z wykorzystaniem mediów oraz innych form aktywności dostosowanych do specyfiki realizowanych zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Pełne uczestnictwo i realizacja ćwiczeń praktycznych

Skonstruowanie szczegółowych konspektów dla grupy wiekowej od 3 do 9 lat do zajęć plastycznych rozwijających wrażliwość percepcyjną i stymulujących wyobraźnię dziecka. 51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Świdzińska
Prowadzący grup: Dorota Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Świdzińska
Prowadzący grup: Dorota Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest aspektom pracy z dziećmi na zajęciach w przedszkolu i w klasach 1-3. Studenci zapoznają się z rozwojem formy plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem przedmiotu jest wykreowanie pedagoga, który będzie wyposażony w system wiedzy w zakresie umiejętności organizowania warsztatu plastycznego, a także planowania pracy twórczej integrującej zajęcia plastyczne z innymi formami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

Treści przedmiotu Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole obejmują merytoryczne podstawy wiedzy z zakresu metodyki nauczania przedmiotu plastyka w przedszkolu i szkole podstawowej. Całościowe przygotowanie metodyczne wymaga znajomości całokształtu tradycji nauczania plastyki oraz aktualnych założeń programowych i pakietów edukacyjnych oraz podstawowej znajomości działania systemu edukacji. W trakcie zajęć student kształcą umiejętności wartościowania dzieł sztuki oraz wytworów twórczości dzieci i młodzieży. Treści przedmiotowe wprowadzają i utrwalają wiedzę o formie plastycznej, środkach plastycznej wypowiedzi oraz sposobach prowadzenia lekcji, roli nauczyciela i przygotowania jego warsztatu pracy. Zajęcia ugruntowują umiejętności z zakresu planowania zajęć plastycznych, inspiracji do aktywności plastycznej oraz z zakresu praktycznych rozwiązań zadań upowszechniających kulturę plastyczną w instytucjach oświatowych i kulturalnych.

Literatura:

A. Boguszewska, A. Mazur (red.),Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży,Lublin 2013.

R. Gloton, C. Clero,Twórcza aktywność dziecka,Warszawa 1976.

K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała (red.),Oblicza sztuki dziecka - w poszukiwaniu istoty ekspresji,Katowice-Mysłowice 2007

V. Lowenfeld, W. L. Brittain,Twórczość a rozwój umysłowy dziecka,Warszawa 1977

K. Michejda - Kowalska,O dziecięcej wyobraźni plastycznej,Warszawa 1987

S. Popek, R. Tarasiuk (red.),U podstaw edukacji plastycznej, Lublin 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.