Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-2GOR Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta treści z zakresu edukacji zdrowotnej, procesu nauczania ćwiczeń ruchowych w przedszkolu i szkole oraz systematyki ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych, poznania sposobów prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, zabaw i gier w przedszkolu i szkole oraz zasad ich nauczania będące podstawą konstruowania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych.

Skrócony opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek:Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów:Pedagogika

Pełny opis:

Poziom kształcenia:Studia pierwszego stopnia

Profil studiów:Ogólnoakademicki,

Forma studiów:Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-2GOR

Język przedmiotu:polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy , M_5

Rok studiów /semestr:II/ 4

27 godz.- wykład 9 godz., ćwiczenia 18 godz.

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, podstawy pedagogiki, dydaktyka ogólnej. 4punkty ECTS. Metody dydaktyczne:Wykład, ćwiczeniowa, dyskusja, obserwacji, problemowe. Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 4x2godz. +1godz.= 9godz., udział w ćwiczeniach: 9x2godz. = 18godz., przygotowanie się do zajęć – 30 godzin, przygotowanie do kolokwium i zaliczenia – 12 godzin, opracowanie scenariuszy zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i zajęć ruchowych– 30 godzin, udział w konsultacjach – 2 godzin

Literatura:

Anatomia człowieka red. W. Sylwanowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, W-wa 2000

D.Bąk- Gry i zabawy w szkole dla dzieci od 6 do10lat, PPiW, W-wa 2002

Biblioteczka reformy – O wychowaniu fizycznym, MEN, W-wa 2000

J.Bielski –Życie jest ruchem, Agencja Promo-Lider W-wa 1996

J.Bielski-Intensyfikacja zajęć wychowania fizycznego 1985

J.Bielski-Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego: podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych , 2005

M.Bronikowski, R. Muszkieta- Zabawy i gry ruchowe w kształceniu zintegrowanym, Pracownia Wydawnicza „HELVETICA”, Poznań 2002

M. Bronikowski, R. Ślebioda, M. Bronikowska, M. Janowska- Wychowanie Fizyczne Poprzez Zabawy i Gry Ruchowe, AWF Poznań, Poznań 2007

K. Dutkiewicz, T.Konieczny – Wychowanie fizyczne w edukacji klas młodszych, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, W-wa 2001

Gil de Bernabe Ortego- Atlas anatomii, 1991

M.J. Kołodziejowie – Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym, Rzeszów 1998

L.Lachowicz-Metodyka wychowania fizycznego część I i II, AWF Gdańsk 1995

Metodyka wychowania fizycznego, red. T. Maszczak,skrypt AWF Warszawa, W-wa 1997

Metodyka wychowania fizycznego w zreformowanej szkole red. M. Bronikowski

M.Mielniczuk, T.Staniszewski – Stare i nowe gry drużynowe, AWF W-wa 1999

S.Owczarek- Atlas ćwiczeń korekcyjnych , WSiP, W-wa 1998

S.Owczarek- Gimnastyka przedszkolaka, 2001

S.Owczarek- Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, 2006

J. Talaga –A-Z sprawności fizycznej, atlas ćwiczeń, Oficyna Ypsylon, W-wa 1998

J. Tatarczuk- Metodyka wychowania fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004

R. Trześniowski-Zabawy i gry ruchowe, WSiP, W-wa 1995

K.Wlaźnik-Wychowanie fizyczne w przedszkolu: przewodnik metodyczny dla nauczyciela, 1999

K.Wlaźnik- Zabawy i gry ruchowe dla dzieci w wieku 6-10 lat: przewodnik metodyczny dla nauczyciela, 2002

Wójtowicz S- Zarys anatomii i fizjologii człowieka 2004

Efekty uczenia się:

1. Student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych dla wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej zadań, normach, procedurach stosowanych w wymienionych obszarach działalności pedagogicznej K_W16

2. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań K_U10

3. Student potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie K_U11

4. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01

5. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.