Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-2PWC Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy na temat pedagogiki wczesnoszkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej oraz specyfiki pracy na pierwszym szczeblu edukacji, umiejętności interpretacji paradygmatów w pedagogice wczesnoszkolnej oraz wynikających z nich konsekwencji dla praktyki edukacyjnej w klasach I-III, a także kompetencji niezbędnych do realizacji zadań wynikających z roli nauczyciela.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Adamek I. (red.), Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I-III, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1997.

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych: między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2009.

Adamek I., Grochowalska M., Żmijewska E. (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.

Klus- Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Klus – Stańska D., Szczepska- Pustkowska M.(red.). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych. Kraków 2003.

Skrzetuska E. (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja- uzdolnienia- refleksja nauczyciela, Wyd UMCS, Lublin 2011.

Sowińska H., Michalak R., Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M. (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Impuls, Kraków 2013.

Uszyńska - Jarmoc J., Cichocki A., Edukacja elementarna w teorii i praktyce. Trans Humana, Białystok 2012.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat pedagogiki wczesnoszkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej – jej celów, zadań i funkcji.

Student posiada wiedzę na temat nowych koncepcji i paradygmatów w pedagogice wczesnoszkolnej oraz wynikających z nich konsekwencji dla praktyki edukacyjnej na poziomie klas I-III szkoły podstawowej.

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na tematy związane z wczesną edukacją dziecka.

Student potrafi analizować, interpretować oraz projektować strategie działań pedagogicznych z uwzględnieniem specyfiki pierwszego szczebla edukacyjnego.

Student wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w przygotowywaniu się do zajęć oraz w trakcie zajęć, w pracy indywidualnej i grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (95%). Aktywne uczestnictwo w zajęciach: wykład, ćwiczenia (warsztaty grupowe, dyskusje, konsultacje). Odpowiedzi ustne. Przygotowanie do zajęć. Wykonywanie bieżących prac wynikających z omawianej problematyki. Analiza literatury przedmiotu.

Zaliczenie ustne ćwiczeń na ocenę (student podpisuje protokół zaliczeniowy).

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny (student zobowiązany jest uzyskać 51% ogólnej liczby punktów).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.