Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja polonistyczna z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3EPM Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja polonistyczna z metodyką
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Ćwiczenia, 18 godzin

Wykład, 12 godzin

Edukacja polonistyczna z metodyką obejmuje następujący zakres wiedzy językoznawczej i literaturoznawczej:

Język polski w edukacji wczesnoszkolnej

Czytania i pisanie dzieci w młodszym wieku szkolnym

Nabywanie umiejętności językowych przez uczniów klas niższych szkoły podstawowej

Opracowanie tekstów w klasach I-III

Praca nad wypowiedzią pisemną w klasach I-III

Gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej

Ortografia i interpunkcja w edukacji wczesnoszkolnej

Stymulowanie aktywności językowej uczniów

Czytanie ze zrozumieniem w klasach na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Czytelnictwo dzieci w młodszym wieku szkolnym

Literatura:

Baczyńska H.: Metodyka nauczania języka polskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Baczyńska H.: Metodyka nauczania gramatyki w klasach 1-3.

Baczyńska H.: Metodyka wypracowań w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Czelakowska D.: Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1996

Dobrowolska D.: Metodyka edukacji polonistycznej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2017

Awgulowa I, W. Świętek: Inscenizacje w klasach I-III.

Awramiuk E. Gdzie jest spółgłoska b w wyrazie ząb, czyli jak współczesne polskie elementarze kształtują pojęcie głoski i litery, Poradnik Językowy, nr 5/2004

Baluch A.: Poezja współczesna w szkole podstawowej.

Bałachowicz J.: Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Bober–Pełzowska J.: Rozwijanie mowy uczniów klas niższych.

Brzezińska A. (red.): Czytanie i pisanie – nowy język dziecka

Filipiak E.: Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Grabowska G: Nauczanie języka polskiego w klasach niższych szkoły podstawowej.

Jakowicka M.: Praca z tekstem w klasach początkowych.

Jakubowicz A, K. Lenartowska, M. Plenkiewicz: Czytanie w początkowych latach

Jakubowicz A.: Strategia organizowania materiału a efektywność nauczania ortografii w klasach początkowych.

Jedut A., Pleskot A.: Nauczanie ortografii w klasach I-III.

Jóźwicki T.(red) Pisanie sprawozdań, opisywanie przedmiotów, charakteryzowanie postaci.

Jóźwicki T: Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych.

Kamińska K.: Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym

Krasoń K.; Poezja i zabawa, Wychowanie w Przedszkolu, 3/1997

Kulpa J, R. Więckowski: Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych.

Lenartowska K., W. Świętek: Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w klasach I-III.

Lenartowska K., W. Świętek: Lektura w klasach I - III.

Lenartowska K., W. Świętek; Praca z tekstem w klasach I-III.

Lenartowska K.: Kilka słów o elementarzach. Wychowanie na co dzień 4-5 / 1996

Majer-Gemińska B: Przygotowanie uczniów klas początkowych do nauki literatury

Malendowicz J.: O poprawność pisemnych wypowiedzi w klasach I-IV.

Malendowicz J.: O trudnej sztuce czytania i pisania.

Malendowicz J: Nauczanie ortografii w klasach 1-4 szkoły podstawowej.

Malmquist E.: Nauka czytania w szkole podstawowej.

Małkowska-Zegadło H.: Rozwój języka mówionego i pisanego uczniów w wieku 8-10 lat

Mineyko B: Improwizacje w klasach I-III.

Mystkowska H.: Właściwości mowy dziecka sześcio-siedmioletniego.

Nagajowa M.: Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej

Pankowska K.: Drama - zabawa - myślenie.

Patzerowa M.: Lektura uczy, bawi, wychowuje.

Polański E., Jakubowicz A., Dyka F.: Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym

Polański E.: Dydaktyka ortografii i interpunkcji

Rybotycka L: Gry dramatyczne. Teatr młodzieży.

Sawa B. : Jeśli dziecko źle czyta i pisze.

Skrzypiec W.: Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne w klasach I-III.

Taszycki S., Jodłowski W.: Zasady pisowni polskiej i ortograficznym interpunkcji ze słownikiem

Węglińska M.: Jakość pracy dydaktycznej nauczyciela a efekty uczniów kl. III z języka polskiego (na przykładzie opisu jako formy wypowiedzi).

Węglińska M.: Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych.

Więckowski R: Ćwiczenia słownikowo frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych.

Wróbel T.: Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym.

Zborowski J.: Początkowa nauka czytania.

Żuchowska D.: Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej.

Żurakowski B. : W świecie poezji dla dzieci.

Żurakowski B.: Literatura. Wartość. Dzieło.

Efekty uczenia się:

1. Student wykazuje się wiedzą merytoryczną i metodyczną niezbędną do planowania działalności w obszarze edukacji polonistycznej

2. Student planuje pracę nauczyciela i uczniów w wybranych obszarach edukacji językowej i polonistycznej

3. Student rozumie potrzebę dokształcania się i doskonalenia umiejętności w

trakcie realizowania zadań z zakresu edukacji polonistycznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Sandra Kadłubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Sandra Kadłubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.