Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3GIM Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-N1-1YDYD
Psychologia rozwojowa 0800-N1-1YAEE
Teoria wychowania 0800-N1-1YTWY

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o podstawach organizacji pracy opiekuńczo - wychowawczej w przedszkolu i klasach I - III szkoły podstawowej, ze

szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów organizowania zespołu dziecięcego i współpracy z rodzicami dziecka w sferze wychowawczej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej. Regulacje prawne. Zapoznanie z problematyką pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności dotyczące planowania pracy opiekuńczo – wychowawczej. Wyposażanie w kompetencje rozpoznawania i organizowania prac opiekuńczych w przedszkolu i szkole. Organizowanie współpracy z rodzicami.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-PIWN1-3GIM

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów /semestr III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wskazana wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, teorii wychowania, dydaktyki ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 8 godzin wykładów

punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 10

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń/przedmiotu - 30/30

Przygotowanie prac 20

Zaliczenie ćwiczeń 2

Zaliczenie przedmiotu 2

Wskaźniki ilościowe: wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 22godz. - 1pkt., o charakterze praktycznym - 80 godz. - 3pkt.

Literatura:

Dembo M. (1999) Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa: WSiP

Kamińska-Juckiewicz M.: Teoretyczne i praktyczne problemy wychowania opiekuńczego w szkole. Nowa Szkoła 2/2010, s. 21-28.

Galant J.: Praca wychowawcza w klasach I-III. Warszawa 1989.

Kruszko, K.: Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005.

Opieka-wychowanie-kształcenie. Moduły edukacyjne. Red. W. Woronowicz, D. Apanel, Kraków 2010.

Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Red. M. Biedroń, M. Prokosz, Toruń 2001.

Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Red. J. Strelau, Gdańsk 2000.

Whalley M. (2008) Jak włączyć rodziców do nauki dzieci, Warszawa: WSiP

Efekty uczenia się:

Student omawia miejsce pracy opiekuńczo – wychowawczej w strukturze organizacyjnej przedszkola i szkoły K_W10

Student planuje działania opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym K_U02, K_U03

Student wykorzystuje zabawy przeciwdziałające agresji w pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i szkole K_K03

Student wykazuje się aktywnością w przygotowaniu i uczestnictwie w zajęciach K_K07

Student projektuje działania z zakresu pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, ćwiczenia, konsultacje, warsztaty metodyczne, przygotowanie planów pracy opiekuńczo – wychowawczej

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej. Regulacje prawne. Zapoznanie z problematyką pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności dotyczące planowania pracy opiekuńczo – wychowawczej. Wyposażanie w kompetencje rozpoznawania i organizowania prac opiekuńczych w przedszkolu i szkole. Organizowanie współpracy z rodzicami.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-PIWN1-3GIM

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów /semestr III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wskazana wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, teorii wychowania, dydaktyki ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 8 godzin wykładów; 10 godzin ćwiczeń

punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 8

Udział w ćwiczeniach 10

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń/przedmiotu - 30/30

Przygotowanie prac 20

Zaliczenie ćwiczeń 2

Zaliczenie przedmiotu 2

Wskaźniki ilościowe: wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 22godz. - 1pkt., o charakterze praktycznym - 80 godz. - 3pkt.

Literatura:

Dembo M. (1999) Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa: WSiP

Kamińska-Juckiewicz M.: Teoretyczne i praktyczne problemy wychowania opiekuńczego w szkole. Nowa Szkoła 2/2010, s. 21-28.

Galant J.: Praca wychowawcza w klasach I-III. Warszawa 1989.

Kruszko, K.: Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005.

Opieka-wychowanie-kształcenie. Moduły edukacyjne. Red. W. Woronowicz, D. Apanel, Kraków 2010.

Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Red. M. Biedroń, M. Prokosz, Toruń 2001.

Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Red. J. Strelau, Gdańsk 2000.

Whalley M. (2008) Jak włączyć rodziców do nauki dzieci, Warszawa: WSiP

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałaburda
Prowadzący grup: Elżbieta Hałaburda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej. Regulacje prawne. Zapoznanie z problematyką pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności dotyczące planowania pracy opiekuńczo – wychowawczej. Wyposażanie w kompetencje rozpoznawania i organizowania prac opiekuńczych w przedszkolu i szkole. Organizowanie współpracy z rodzicami.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-PIWN1-3GIM

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów /semestr III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wskazana wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, teorii wychowania, dydaktyki ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 8 godzin wykładów; 10 godzin ćwiczeń

punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 8

Udział w ćwiczeniach 10

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń/przedmiotu - 30/30

Przygotowanie prac 20

Zaliczenie ćwiczeń 2

Zaliczenie przedmiotu 2

Wskaźniki ilościowe: wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 22godz. - 1pkt., o charakterze praktycznym - 80 godz. - 3pkt.

Literatura:

Dembo M. (1999) Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa: WSiP

Kamińska-Juckiewicz M.: Teoretyczne i praktyczne problemy wychowania opiekuńczego w szkole. Nowa Szkoła 2/2010, s. 21-28.

Galant J.: Praca wychowawcza w klasach I-III. Warszawa 1989.

Kruszko, K.: Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005.

Opieka-wychowanie-kształcenie. Moduły edukacyjne. Red. W. Woronowicz, D. Apanel, Kraków 2010.

Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Red. M. Biedroń, M. Prokosz, Toruń 2001.

Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Red. J. Strelau, Gdańsk 2000.

Whalley M. (2008) Jak włączyć rodziców do nauki dzieci, Warszawa: WSiP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.