Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabawa w edukacji małego dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PPAS2-2HAL Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabawa w edukacji małego dziecka
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Psychologia kliniczna 0800-S2-1YPKL

Założenia (lista przedmiotów):

Edukacja międzykulturowa 0800-S2-2YEMK
Kierunki wychowania w pedagogice XX wieku 0800-S2-1YKWP

Założenia (opisowo):

Do realizacji treści wskazana jest wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej, zabawy w przedszkolu i metodyki pracy w przedszkolu oraz psychologii rozwojowej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami wykorzystania zabawy w procesie edukacyjnym w przedszkolu. Student zdobywa wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania zabawy jako formy pracy i metody na etapie edukacji przedszkolnej, zapoznaje się z koncepcją zabawy jako metodą/formą pracy w przedszkolu. Nabywa kompetencje w zakresie planowania/organizowania zabaw spontanicznych i kierowanych, z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości dzieci metod i form.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy - M_7

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika

Rok studiów/semestr:II/4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): pedagogika przedszkolna, metodyka pracy w przedszkolu, psychologia rozwojowa, zabawa w przedszkolu.

Liczba godzin: 15 wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:wykład, warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, metoda projektu, dyskusja

Punkty ECTS:6

Bilans nakładu pracy studenta:Udział w zajęciach - 45godzin, przygotowanie się do zajęć - 40 godzin, przygotowanie do egzaminu -20, opracowanie scenariuszy zabaw - 30 godzin, udział w konsultacjach – 5 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -50 (2 ECTS)

o charakterze praktycznym - 125 (4 ECTS)

Literatura:

W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Żak, Warszawa 1995

C. Rose, G. Dryden, Zabawy fundamentalne, Transfer Learning, Gdańsk 2004 (wszystkie części)

W. Dyner, Zabawy tematyczne dzieci w domu i przedszkolu, ZN im. Ossolińskich, Wrocław 1983

K. Oleksa, Po co ta cała zabawa? O znaczeniu i roli zabawy w życiu dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, 2015/8

K. Idkowiak, Praca przedszkolaka, czyli poważnie o zabawie, Wychowanie w Przedszkolu, 2014/3

M. Kozłowski, Teoria zabawy cz. 1, Remedium, 2013/5

M. Kozłowski, Teoria zabawy cz. 2, Remedium, 2013/6

K. Appelt, A. I. Brzezinska, Jaka zabawka dla dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, 2012/7

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- wyjaśnia istotę i specyfikę zabawy jako metody w edukacji przedszkolnej,

- podaje przykłady zabaw stosowanych na zajęciach w róznych grupach wiekowych w przedszkolu i uzasadnia ich wartość,

- podaje sposoby motywowania dzieci do udziału w zabawie,

Warunkiem weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest minimum 90% obecności na zajęciach, Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych egzaminem

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.