Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Film w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-QN1-3YFWK Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Film w kulturze
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3 rok 1st. PIW niestac.
3 rok 1st. POW niestac.
Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z miejscem i rolą filmu w kulturze, w kontekście jego historycznego rozwoju i ewolucji form: od kina niemego, poprzez kino dźwiękowe, klasyczne kino hollywoodzkie, aż do obrazów cyfrowych. Celem jest również zapoznanie studenta z podstawowymi formami rodzajowymi i gatunkowymi kina

Skrócony opis:

Plan obejmuje między innymi takie tematy jak:

1. Od braci Lumiere do D.W. Griffitha

2. Awangarda filmowa - od ekspresjonizmu do surrealizmu

3. Przełom dźwiękowy w kinematografii

4. Opowiadanie jako system formalny

5. Kino gatunków.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy,

Rok studiów /semestr: 3 rok 1st. PIW niestac.

3 rok 1st. POW niestac.

Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika

Liczba godzin zajęć dydaktycznych : 10 godzin wykładów

Forma zaliczenia przedmiotu: esej.

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 10 godzin

Literatura:

1.D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa, Warszawa 2010

2.M. Przylipiak, Kino stylu zerowego, Gdańsk 1994

3.red. K. Loska, Kino gatunków – wczoraj i dziś, Kraków 1998

4.A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

5. E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa,T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009

6. Rick Altman, Gatunki filmowe, PWN Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

K_W02ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich metodologii oraz wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie

K_U02 na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki

K_K01 posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej H1P_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, prezentacja, pogadanka. Obecność na wykładach, aktywność, samodzielnie napisany esej na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski
Prowadzący grup: Tomasz Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Plan obejmuje między innymi takie tematy jak:

1. Od braci Lumiere do D.W. Griffitha

2. Awangarda filmowa - od ekspresjonizmu do surrealizmu

3. Przełom dźwiękowy w kinematografii

4. Opowiadanie jako system formalny

5. Kino gatunków.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy,

Rok studiów /semestr: 3 rok 1st. PIW niestac.

3 rok 1st. POW niestac.

Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika

Liczba godzin zajęć dydaktycznych : 10 godzin wykładów

Forma zaliczenia przedmiotu: esej.

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 10 godzin

Literatura:

1.D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa, Warszawa 2010

2.M. Przylipiak, Kino stylu zerowego, Gdańsk 1994

3.red. K. Loska, Kino gatunków – wczoraj i dziś, Kraków 1998

4.A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

5. E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa,T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009

6. Rick Altman, Gatunki filmowe, PWN Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.