Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-1JFR Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Język obcy - francuski
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

- kształcenie wszystkich sprawności językowych:

a) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich oraz zawodowych;

b) ćwiczenie wymowy i intonacji;

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- motywowanie do samodzielnej pracy


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramat. umożliwiającą wypowiadanie się na tematy ogólne oraz związane z pedagogiką.

Potrafi porozumiewać się w języku obcym w typowych sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Potrafi argumentować i przedstawiać własną opinię.Potrafi zredagować różne typy tekstów o charakterze prywatnym, akademickim oraz zawodowym. Potrafi aktywnie pracować w grupie.Ma świadomość poziomu swojej wiedzy językowej i umiejętności, rozumie potrzebę stałego uczenia się języka obcego. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności język. Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych. Potrafi posługiwać się słownictwem z dziedziny nauk pedag. w stopniu umożliwiającym komunikację w języku obcym. Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł związ.z dziedziną nauk pedag., posiłkując się właściwą terminologią.

Pełny opis:

Pedagogika, studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki

1. Człowiek – dane personalne, wygląd, osobowość, zainteresowania.

2. Dom – opis miejsca zamieszkania, wyposażenia.

3. Otoczenie – życie w mieście, na wsi, architektura, przyroda.

4. Nauka – szkoła, studia, korzystanie z internetu jako źródła informacji.

5. Praca – popularne zawody, plany na przyszłość.

6. Rodzina – członkowie rodziny, wspólne świętowanie.

7. Życie towarzyskie – kontakty z przyjaciółmi, różne formy spędzania wolnego czasu.

8. Kuchnia – artykuły spożywcze, potrawy, nawyki żywieniowe.

9. Zakupy – sklepy, kupowanie, sprzedawanie, korzystanie z usług.

10. Podróże – środki transportu, pytanie o drogę, turystyka wakacyjna.

11. Kultura – kino, książka, muzyka, teatr, telewizja.

12. Sport – popularne dyscypliny sportowe.

13. Zdrowie – części ciała, samopoczucie, wizyta u lekarza.

14. Moda i styl życia – ubrania, zwyczaje, korespondowanie (krótkie formy: pocztówka, list, zaproszenie, mail, czat).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Annie Berthet,Emmanuelle Daill, Alter Ego+A1 Méthode de français, Hachette, Paris 2012

Efekty uczenia się:

K_W01

K_W08

K_U01

K_U04

K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po II semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.