Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii i etyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-1YGUE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii i etyki
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs nie zakłada żadnej wiedzy wstępnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami współczesnej myśli filozoficznej i etycznej.

Pełny opis:

Studenci zostają zaznajomieni z

-podstawowymi zagadnieniami metafilozofii (geneza, swoistość i rola filozofii);

- klasycznymi zagadnieniami epistemologii (natura prawdy, rola doświadczenia w tworzeniu i ocenie wiedzy, granice poznania);

-- zagadnieniami metafizyki (kryteria istnienia, problem uniwersaliów, spór o sposób istnienia świata, problematyka Boga, wolna wola a determinizm, gł. stanowiska w filozofii człowieka);

- metaetyki (etyka opisowa a etyka normatywna, składniki moralności, normy moralne a normy prawne, obyczajowe, religijne);

- etyki normatywnej (gł. stanowiska: etyka cnót, etyka deontologiczna i etyka utylitarystyczna)

Literatura:

A. Szahaj, M. N. Jakubowski

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii,

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

K_W01 zna elementarną terminologię używaną w filozofii i etyce;

K_W04 zna wybrane filozoficzne koncepcje człowieka;

K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych

W zakresie umiejętności:

K_U02 potrafi wykorzystać wiedzę z filozofii i etyki do interpretacji problemów edukacyjnych, kulturowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;

K_U01 potrafi za pomocą kategorii filozoficznych i etycznych opisywać zjawiska społeczne powiązane z różnymi obszarami działań

pedagogicznych

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie filozofii i etyki;

K_K04 ma przekonanie o wadze refleksji etycznej i zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności lub referatu/prezentacji w oparciu o podaną literaturę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.