Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2GUI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w Polsce
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w Polsce 0800-SN1-2GUI

Założenia (opisowo):

- wskazanie znaczenia prawa rodzinnego i opiekuńczego jako podstawowej regulacji stosunków między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi;

- wyjaśnienie specyfiki stosunków z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

- pokazanie podstawowych pojęć i i instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego;

- przedstawienie problematyki zastępczego środowiska rodzinnego;

- wskazanie zasad związanych z obowiązkiem alimentacyjnym w rodzinie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w Polsce obejmują problematykę: zagadnień wprowadzających, instytucję małżeństwa, relacje między rodzicami a dziećmi, pieczę zastępczą oraz obowiązek alimentacyjny

Pełny opis:

1. Istota, specyfika i zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego.

2. Małżeństwo - formalne i materialne przesłanki oraz skutki jego zawarcia.

3. Rozwód i separacja.

4. Stosunki między rodzicami a dziećmi.

5. Kontakty z dzieckiem.

6.Instytucja przysposobienia.

7. Alimentacja.

8. Ogólna charakterystyka zastępczego środowiska rodzinnego

Literatura:

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. Beck

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

- zapoznanie studenta z podstawowymi pojęcia i instytucjami prawa rodzinnego i opiekuńczego,

- omówienie specyfiki stosunków z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne:

Kryteria oceniania:

5,0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza,umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadowalająca wiedza, niedociągnięcia w umiejętnościach i kompetencjach personalnych i społecznych

3,0 - zadowalająca wiedza, błędy w umiejętnościach i kompetencjach personalnych i społecznych

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Styczyńska
Prowadzący grup: Urszula Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w Polsce 0800-SN1-2GUI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w Polsce obejmują problematykę: zagadnień wprowadzających, instytucję małżeństwa, relacje między rodzicami a dziećmi, pieczę zastępczą oraz obowiązek alimentacyjny.

Pełny opis:

Pojęcie i przedmiot prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prawa i obowiązki małżonków.

Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa .

Małżeńskie ustroje majątkowe.

Rozwód a separacja.

Powstanie i wygaśnięcie władzy rodzicielskiej

Zasady wykonywania władzy rodzicielskiej

Instytucja przysposobienia.

Funkcja, treść, źródła i kolejność obowiązku alimentacyjnego

Ogólna charakterystyka zastępczego środowiska rodzinnego

Literatura:

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. Beck

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.