Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane aspekty arteterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPO-7HBN Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty arteterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności z zakresu podstaw wykorzystania wybranych metod terapii przez sztukę w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zasadami planowania i przebiegu zajęć z arteterapii w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmować będą podstawowe wiadomości na temat współczesnych kierunków rozwoju arteterapii i jej zastosowania w pracy z osobami z niepełnosprawnością, przedstawiona zostanie teoria i metodyka pracy z wykorzystaniem poszczególnych metod terapii przez sztukę. Zaprezentowane będą także pozytywne przykłady praktycznych działań osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem różnych dziedzin sztuki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chmielewska –Plaskota A., B. Łoza (red.) (2014), Arterapia cz.1. Praktyka. Warszawa: Difin.

Chmielewska –Plaskota A., B. Łoza(red.) (2014, ) Arterapia cz. 2. Praktyka. Warszawa: Difin.

Gładyszewska-Cylulko J. (2011), Arteterapia w pracy pedagoga. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kataryńczyk-Mania L.(2005 ), Metody i formy terapii sztuką. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.

Konieczna E. J. (2004), Arteterapia w teorii i praktyce.

Piszczek M. (2002), Terapia zabawą, terapia przez sztukę: (wybrane zagadnienia i metody). Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Sacher W.A., Knapik M (red.) (2007) Sztuka jako wsparcie rozwoju. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji.

Stegeman T., Hitzeler M., Blotevogel M. (2015), Arteterapia dla dzieci i młodzież: muzykoterapia, choroterapia, terapia przez sztukę. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Literatura uzupełniająca:

Baranowska-Jojko E. Wiechuła A. (2016), Rozwojowe wzgórze. Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Borowska-Beszta B. (2008), Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Florczykiweicz J. (2013), Terapia przez kreacje plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Handford, O. Wiesław Karolak (2008), Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Józefowski E., Stefańska A., Szabelska M. (2012), O arteterapii, edukacji i sztuce - teksty rozproszone i niepublikowane. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kalbarczyk A. (2011), Plastyczne wymyśl-Anki, czyli opowiadania o sztuce. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Karolak W.(2016) Książka artystyczna w arteterapii. Warszawa: Difin.

Wojciechowski A. (red.), Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK. Toruń :Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Efekty uczenia się:

K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych kierunków rozwoju arteterapii i jej zastosowania w pracy z osobami z niepełnosprawnością, zna terminologię, teorię i metodykę (sposób weryfikacji –aktywność w trakcie zajęć, prezentacja);

K_U01 Posiada praktyczne umiejętności w zakresie planowania, projektowania i organizowania warsztatu pracy terapeutycznej, z zastosowaniem odpowiednich metod w zakresu arteterapii w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczniów(sposób weryfikacji –aktywność w trakcie zajęć, prezentacja);

K_U02 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji pedagogicznych uczniów oraz potrafi generować rozwiązania problemów z wykorzystaniem metod, zasad arteterapii , jak również przewidywać skutki planowanych działań(sposób weryfikacji –aktywność w trakcie zajęć, prezentacja);

K_K01 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania terapeutyczne związane z tworzeniem warunków do aktywności terapeutycznej(sposób weryfikacji –aktywność w trakcie zajęć, prezentacja);

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

dyskusja, giełda pomysłów, prezentacja multimedialna, praktyczne działanie (ćwiczenia)

Forma zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach, aktywny udział na zajęciach, przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.