Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPO-7HBP Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, ich specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ogólnymi zasadami konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. W toku praktycznych ćwiczeń słuchacze będą mieli możliwość opisu i analizy indywidualnych przypadków dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz konstruowania IPET-u.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy studiów podyplomowych z zasadami konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W toku praktycznych działań słuchacze nabędą umiejętności i kompetencje w zakresie definiowania indywidualnych potrzeb uczniów oraz projektowania oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika

10 godzin ćwiczeń

Metody prowadzenia zajęć: metoda ćwiczeń, dyskusja, analiza dokumentacji ucznia (orzeczeń PPP o potrzebie specjalnego kształcenia), metody problemowe, analiza indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Literatura:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Marcinkowska, B.(2011). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji . W: J. Głodkowska (red.). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

Tanajewska A., Naprawa R., Maternicka K. (2016), Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Warszawa: Wyd. Harmonia.

Tanajewska A., Naprawa R. (2017), Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Warszawa : Wyd. Harmonia.

Tanajewska A., Naprawa R. (2017), Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Warszawa : Wyd. Harmonia

Efekty uczenia się:

K_W04 - Ma rozszerzoną wiedzę o metodyce nauczania i wychowania osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

K_W05 - wie, jak przebiega proces rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zna uwarunkowania tych procesów.

K_U01 - posiada praktyczne umiejętności w zakresie planowania, projektowania i organizowania warsztatu pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej, potrafi zastosować odpowiednie metody i środki w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczniów

K_U03 -posiada umiejętność konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

K_K03 - ma świadomość konieczności zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę. Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie zaplanowanych prac.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.