Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-2GOA Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy resocjalizacji
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia:

- zjawisko, typologia oraz objawy niedostosowania społecznego;

- zadania wychowania resocjalizującego;

- instytucje wychowania resocjalizującego dla nieletnich;

- zjawisko patologii społecznej;

- metody w zakresie resocjalizacji, twórcza resocjalizacja;

- system profilaktyki i terapii w zakresie niedostosowania społecznego;

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy założeń teoretycznych i realizacji w praktyce rozwiązań problemów resocjalizacyjnych w środowisku otwartym i w warunkach izolacji.

Istotny jest wkład poszczególnych autorów propozycji resocjalizacji nieletnich i dorosłych oraz interdyscyplinarny charakter wiedzy o profilaktyce społecznej, resocjalizacji i zapobieganiu przestępczości. Istotnymi elementami poruszanych tematów są zagadnienia takie jak: norma i patologia w zachowaniu ludzi, niedostosowanie społeczne, przejawy i przyczyny wykolejenia społecznego, a także formy oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych stosowanych w profilaktyce niedostosowania społecznego, charakterystyka i zadania wychowania resocjalizującego, metody resocjalizacji, wybrane zjawiska patologii społecznej oraz cel oddziaływań resocjalizacyjnych i udział społeczeństwa w resocjalizacji

Literatura:

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN-Pedagogium, Warszawa 2007.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Urban B., Stanik J.M., Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, PWN-Pedagogium, Warszawa 2007.

Twórcy pedagogiki resocjalizacyjnej i propozycje pracy z młodzieżą (S. Jedlewski, Cz. Czapów, K. Pospiszyl, L. Pytka, B. Urban, O. Lipkowski i in.)

Uwagi:

metody nauczania - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

zaliczenie na ocenę - praca pisemna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.