Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne koncepcje nieprzystosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-3GOB Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne koncepcje nieprzystosowania
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu

1. Elementy psychologii w teoriach resocjalizacji.

2. Sport i turystyka, jako sposoby przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu.

3. Probacja oraz przestępczość jako styl życia i sposoby jego korygowania wg. G. Waltersa.

4. Elementy terapii systemowej przeciwdziałającej nieprzystosowaniu.

5. Przyczyny i klasyfikacja błędów wychowawczych oraz możliwości ich korekcji.

6. Autorski program ograniczania ryzyka poniżania wychowawcy przez wychowanków.

7. Przyczyny powstawania mobbingu w szkole i sposoby przeciwdziałania mu.

8. Elementy psychologii i prawa w teorii resocjalizacji: diagnozowanie motywacji kryminalnej i prewencja w sytuacji przemocy.

9. Społeczności terapeutyczne na przykładzie MONAR-u.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Biel, K., Sztuka M. (red.) (2010). Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, WAM, Kraków.

Chrząstowski S. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin, Warszawa, Paradygmat

Czabała C., Kluczyńska S. (2015). Poradnictwo psychologiczne, Warszawa, PWN.

Linowski, K., Wysocki, I. (2006). Oddziaływania psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych, WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski.

Pospiszyl, K. (1998). Resocjalizacja. Warszawa: „Żak”.

Rode, M. (2013). Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Warszawa: Difin.

Zalewski G. (2015), Autorski program ograniczania ryzyka poniżania wychowawców przez wychowanków, "Chowanna", 1 (dostępny także on-line)

Wykaz literatury uzupełniającej:

Kessler, C.L., Kraus, L.S. (2007) (ed.). The mental health needs of young offenders. Forging paths toward reintegration and rehabilitation, Cambridge University Press.

McMurran M., Howard, R. (2009) (ed.). Personality, personality disorder and violence, Wiley – Blackwell.

Zalewski, G. (2004), Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych a poziom psychotyzmu u wychowanków, Białystok: Leda.

Zalewski, G. (2010), Metoda resocjalizacji przez sport, a JA podmiotowe. Wprowadzenie do psychopedagogiki ryzyka (przygody), Pedagogika Społeczna, 3-4, 91-104.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. KA7_WG7

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących problemów wychowawczych i resocjalizacyjnych, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów. KA6_UK3

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy resocjalizacyjnej, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. KA6_UO1

Metody i kryteria oceniania:

Obecności na zajęciach i zdanie egzaminu; nieobecności usprawiedliwione umożliwiają przystąpienie do egzaminu; dwie nieobecności nieusprawiedliwione uniemożliwiają przystąpienie do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zalewski
Prowadzący grup: Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.