Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3AIW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka społeczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu profilaktyki społecznej, głównie definiowania, określania teoretycznych podstaw, poziomów i rodzajów, umiejętności podejmowania interwencji profilaktycznych oraz stosowania odpowiednich strategii.

Skrócony opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok I st., semestr zimowy

Wymagania wstępne: wiedza podstawowa z zakresu: pedagogii społecznej, nieprzystosowania społecznego, psychologii społecznej, rozwojowej, psychologii klinicznej, psychopatologii, teorii wychowania

Liczba zajęć godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykład, 30 godz. ćwicz.

Pełny opis:

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Przygotowanie projektu profilaktycznego 10 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie do testu 10 godz.

Przygotowanie eseju 10 godz.

RAZEM 60 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Konsultacje 20 godz.

RAZEM 65 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany:

z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godz.= 2,6 punktów ECTS

o charakterze praktycznym: 55 godz.= 2,4 punktów ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z pokazem multimedialnym, konsultacje, metoda przypadków, metoda grupowa, dyskusja, metoda ćwiczeniowa, burza mózgów, ćwiczenia projektowe, praca z tekstem, prezentacja multimedialne, metoda sytuacyjna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu profilaktyki społecznej, głównie definiowania, określania teoretycznych podstaw, poziomów i rodzajów, umiejętności podejmowania interwencji profilaktycznych oraz stosowania odpowiednich strategii.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok I st., semestr zimowy

Wymagania wstępne: wiedza podstawowa z zakresu: pedagogii społecznej, nieprzystosowania społecznego, psychologii społecznej, rozwojowej, psychologii klinicznej, psychopatologii, teorii wychowania

Liczba zajęć godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykład, 30 godz. ćwicz.

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z pokazem multimedialnym, konsultacje, metoda przypadków, metoda grupowa, dyskusja, metoda ćwiczeniowa, burza mózgów, ćwiczenia projektowe, praca z tekstem, prezentacja multimedialne, metoda sytuacyjna

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Przygotowanie projektu profilaktycznego 10 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie do testu 10 godz.

Przygotowanie eseju 10 godz.

RAZEM 60 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Konsultacje 20 godz.

RAZEM 65 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany:

z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godz.= 2,6 punktów ECTS

o charakterze praktycznym: 55 godz.= 2,4 punktów ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Bielecka E. (red.) (2007) Profilaktyka i readaptacja społeczna. Białystok

2.Gaś Z. B. (2006) Profilaktyka w szkole. WSiP, Warszawa

3.Hawkins J. D. (1994) Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Warszawa- Olsztyn

4.Michel M. (2004) Profilaktyka w środowisku lokalnym. w: Urban B.: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda. Mysłowice

5.Moczydłowska J., Pełszyńska I. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie, Rzeszów

6.Pytka L. (2006) Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne. Warszawa

7.Szpringer M. ((2004) Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce

8.Wojcieszek K. A. (2005) Na początku była rozpacz. Antropologiczne podstawy

9. Gaś Z. B. (1994), Psychoprofilaktyka, procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, WSiP, Warszawa.

10.Dziewiecki M. (2001), Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Jedność, Kielce.

11.Margasińska A., Zajęcka B. (2000), Psychopatologia i psychoprofilaktyka, Impuls, Kraków.

12. Świątkiewicz G. (2002), Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1.Kamińska- Buśko B., Szymańska j. (2005) Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Wyd. CMMP-P, Warszawa

2.Stanik J. (red.) (2007) Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk para przestępczych i przestępczych. Wyd. TWP, Warszawa

3.Urban B. (1999) Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków

4. Tworzenie Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii, Materiały szkoleniowe wydane w ramach projektu Transition Facility 2004, współfinansowane ze środków UE i Rządu RP

5. Dziewiecki M., Integralna profilaktyka uzależnień w szkole, Rubikon, Kraków 2003.

6. Wolonkiewicz-Grzelak B.,, Ostaszewski K., Szkoleniowy maraton na temat uzależnień w szkole, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1992, 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.