Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika komputerowa 2D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FG1-1GK2D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa 2D
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Narzędzia komputerowe 0900-FX1-1NKO

Założenia (opisowo):

Podstawy obsługi komputera z systemem Windows lub Linux (zaliczony przedmiot Narzędzia komputerowe)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami tworzenia i obróbki dwuwymiarowej grafiki rastrowej (edycja obrazu i narzędzia edycji) i wektorowej (tworzenie obrazów wektorowych, wektoryzacja, edycja). Tworzenie animacji 2D.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Moduł: narzędzia informatyki

Rok studiów/semestr: 1 rok / 2 semestr

Wymagania wstępne: podstawy obsługi komputera z systemem Windows/Linux

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacja, dyskusja, zajęcia praktyczne, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (30 godz.), praca własna w domu (30 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 2 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 2 ECTS

Program zajęć:

Grafika rastrowa

1. Podstawowe narzędzia rysunkowe w grafice rastrowej.

2. Ścieżki i teksty.

3. Edycja zdjęć

6. Tworzenie fotomontaży i kolaży.

7. Zastosowania wybranych filtrów i efektów.

8. Panoramy i zdjęcia w technice HDR.

Grafika wektorowa

1. Dodawanie i edycja obiektów.

2. Dodawanie i edycja ścieżek.

3. Dodawanie obiektów tekstowych i 3D.

6. Zastosowanie filtrów.

8. Trasowanie grafiki rastrowej.

Animacja 2D:

1. Animacja obiektu z wykorzystaniem ramek kluczowych (obrót, przesunięcie, zmiana rozmiaru, koloru i przezroczystości).

2. Kinematyka odwrotna - animacja z wykorzystaniem systemu kości.

3. Wykorzystanie systemu kości w animacji kształtu obiektu.

4. Różne formaty plików stosowane do zapisu animacji.

Literatura:

[1] P. Davis, "GIMP", Wydawnictwo Helion, Gliwice 2000

[2] M. J. Hammel, "GIMP: kreatywne techniki dla fotografów i grafików", Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013

[3] W. Gajda, "GIMP: praktyczne projekty", wyd. 3, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

[4] K. Cieśla, "Inkscape. Podstawowa obsługa programu", Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013

[5] A. Toamszewska, "Inkscape. Ćwiczenia praktyczne", Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009

[6] Źródło internetowe: http://dragonbones.com

Efekty uczenia się:

K_W23: zna zasady użytkowania systemów operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych - w tym środowisko do analizy danych i obliczeń symbolicznych

K_U22: umie pracować w środowisku różnych systemów operacyjnych oraz korzystać z wybranych programów aplikacyjnych

K_U25: umie wyszukiwać i wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w zasobach internetu z poszanowaniem własności intelektualnej oraz zasad użytkowania

K_K05: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie punktacji:

  • maksymalnie 15 punktów za pracę na zajęciach,
  • maksymalnie 15 punktów za prace domowe

Oceny i odpowiadające im przedziały punktowe:

2: 0..14; 3: 15..17; 3,5: 18..19; 4: 20..22; 4,5: 23..24; 5: 25..30

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.